Předávání plaket profesora MUDr. Jana Janského

Tisková zpráva 7.10.2015

Předávání plaket profesora MUDr. Jana Janského

Dne 6. října 2015 uspořádal oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram na Zámečku-Ernestinu slavnostní ocenění bezplatných dárců krve. Místem konání byla obřadní síň. Celkem bylo oceněno 99 dárců, 57 dárců bylo vyznamenáno stříbrnou plaketou prof. MUDr. Jana Janského, 31 zlatou, 9 dárců Zlatým křížem III. třídy a 2 dárci Zlatým křížem II. třídy.

Celkem se konaly čtyři slavnostní obřady. Nejprve byli oceněni stříbrnou plaketou prof. MUDr. Jana Janského dárci za 20 bezplatných odběrů krve, poté další dárci zlatou plaketou za 40 odběrů a na závěr byli oceněni Zlatým křížem III. a II. stupně dárci za 80 a 120 bezplatných odběrů krve.

Slavnostním aktem provázela místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková, přítomni byli zástupci oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram - paní ředitelka Simona Pospíšilová a místopředseda OVR Českého červeného kříže pan Miloslav Pštross. Dále se slavnostního aktu zúčastnila vrchní sestra transfuzního oddělení Oblastní nemocnice Příbram paní Marie Pilousková spolu s odběrovou sestrou Marií Kadlecovou, a také zástupci zdravotních pojišťoven.

Mimo samotné ocenění dárci obdrželi dar od oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram, města Příbrami a zdravotních pojišťoven.

Medaile prof. MUDr. Jana Janského
Medaile prof. MUDr. Jana Janského (též Janského medaile nebo Janského plaketa) je ocenění předávané bezpříspěvkovým dárcům krve. Ocenění je pojmenováno po Janu Janském, českém lékaři a psychiatrovi, objeviteli čtvrté krevní skupiny.
Janského plakety jsou udělovány v České republice a na Slovensku. V ČR je uděluje Český červený kříž.
V České republice jsou udělovány tři úrovně plaket:
Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského – udělována za 10 bezpříspěvkových odběrů
Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského – udělována za 20 bezpříspěvkových odběrů
Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského – udělována za 40 bezpříspěvkových odběrů
Vyšší počty odběrů jsou oceňovány Zlatými kříži ČČK.                                 
Zdroj informací: Wikipedia

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 

 

 Počet zobrazení: 3544 | Aktualizováno: 07. 10. 2015