Prevence rizik - uvíznutí ve výtahu

Situace, kterou si jistě dovedete představit. Vstoupíte do výtahu, dveře se zavřou, výtah se rozjede a po několika metrech zastaví. Nic zvláštního. Ve výtahu je přece komunikační zařízení, kontakty na servisní firmu, správce v domě apod. Stačí přece dát vědět, počkat si a záchrana je na cestě. Jenomže co když je ve výtahu třeba člověk trpící klaustrofobií, těžce nemocný se srdeční chorobou či žena před porodem, jíž úzkost a stres může způsobit nemalé problémy, a pomoc je v nedohlednu. Zde je každé prodlení a čekání na vysvobození nekonečné a minuty se vlečou neskutečně pomalu. Tato situace již dává uvíznutým osobám důvod k tomu, aby prostřednictvím tísňové linky 112 dali o sobě vědět a požádali o pomoc hasiče.

Jednotky Hasičského záchranného sboru (HZS) jsou na takovéto zásahy připraveny a k vyprošťování uvíznutých osob vyškoleny. Lze s jistotou říci, že dojezd profesionálních hasičů na místo události je ve městech záležitostí minut s ohledem na polohu objektu a stanice HZS, odkud je zasahující jednotka operačním střediskem vysílána. To, co však může po příjezdu hasičů na místo prodlužovat dobu jejich zásahu, je situace, při níž budou muset hasiči vniknout do strojovny výtahu k provedení nezbytných úkonů pro následné vyproštění osob z kabiny výtahu. Samozřejmě s ohledem na nebezpečí z prodlení mohou použít i prostředky k násilnému vstupu, ale to by mělo být vždy až to poslední řešení s ohledem na škody, které při tomto zásahu mohou vzniknout. Cestou rychlého, efektivního a svým způsobem i elegantního přístupu zasahujících jednotek HZS při vyprošťování uvíznutých osob ve výtahu ve výškových budovách je generální (jednotný) klíč.                                                            

Proto HZS Příbram oslovil vlastníky a správce výškových budov spolu s výtahářskými firmami s myšlenkou zřízení generálního klíče pro jednotlivé firmy zajišťující servis výtahů. Některé domy v Příbrami již ve svých strojovnách mají zámky, které umožňují použití generálního klíče. Generální klíč je vždy uložen na stanici HZS a umožňuje rychlý a neinvazivní vstup jednotkám HZS do strojoven v rámci jedné výtahářské firmy v případě vzniku mimořádné události v daném domě, což zásadním způsobem snižuje dobu čekání na vlastní vyproštění osob a zásah jako takový, resp. poskytnutí pomoci občanovi. Stejným způsobem bychom chtěli postupovat i ve městech Dobříš a Sedlčany.

V případě, že jste obyvatelé výškových domů a používáte ve svém domě výtah, zeptejte se svých předsedů společenství či družstev, jak je to v případě uvíznutí ve výtahu ve vašem domě.

S případnými dotazy, resp. s úvahou zřízení výše popsaného systému nás neváhejte kontaktovat. 

mjr. Ing. Jan Hašek
vedoucí pracoviště prevence OOB a KŘ, tel. č. 724 181 670
 jan.hasek@sck.izscr.cz

 

 Počet zobrazení: 2864 | Aktualizováno: 05. 10. 2016