Příbram má i přes dlouhotrvající sucho pitné vody dostatek

Obyvatelé Příbrami se zatím nedostatku pitné vody nemusí obávat. Z důvodu dlouhodobě suchého a teplého charakteru počasí sice pozvolna vody ve vodárenských nádržích v Brdech ubývá, její zásoba je ale více než dostatečná. Vodohospodáři mají navíc pro výrobu pitné vody k dispozici také záložní odběr vody z řeky Vltavy.

Společnost 1. SčV, a.s. obyvatele Příbrami uklidňuje, že v žádném případě akutní nedostatek pitné vody ve městě Příbram nehrozí. „Hladiny vody ve vodárenských nádržích Lázská, Pilská i Obecnice nejsou níže než zhruba 2 m pod maximální hladinou, což je v tomto období zcela běžné. Odběr vody z nádrží je navíc i v tomto období příznivě nízký a v nádržích tak i bez případných srážek zbývá zásoba vody na více než půl roku,“ informoval Ing. Petr Vašek, technolog vody 1. SčV, a. s.    

V případě potřeby je provozovatel vodovodu navíc připraven zahájit trvalý provoz úpravny vody Hatě schopné vyrobit dalších 40 l/s pitné vody z řeky Vltavy, kde je pro tento účel zásoba vody víceméně nevyčerpatelná. Z uvedených důvodů nepovažují vodohospodáři za opodstatněné v současné době odběr vody z vodovodu jakkoliv omezovat nebo regulovat. Vodu je tak možné i nadále využívat v běžném režimu.

 Počet zobrazení: 3650 | Aktualizováno: 12. 08. 2015