Příbram má novou železniční zastávku

 

Tisková zpráva

PŘÍBRAM, 1. října 2020

Obyvatelé největšího příbramského sídliště mohou využívat novou zastávku

Správa železnic dnes slavnostně otevřela novou zastávku Příbram sídliště. Bezbariérově přístupné nástupiště je dlouhé 90 metrů, pohodlný nástup do vlaku zajišťuje jeho normová výška 550 milimetrů nad kolejí. Zastávku budou využívat především obyvatelé sídliště Příbram VIII, lokalit Fialka a Drkolnov a také lidé z přilehlé rekreační oblasti Nový rybník. Stavba byla zahájena letos v květnu, její celkové náklady dosahují 34,6 milionu korun.

Nová zastávka se nachází na trati z Berouna do Protivína. Důvodem jejího vybudování bylo zpřístupňování železniční dopravy široké veřejnosti. Další obyvatelé středočeské Příbrami tak nyní mohou ke svým cestám používat vlak.

Zhotovitelem stavby byla společnost GJW Praha. Její pracovníci vybudovali 90 metrů dlouhé a 3 metry široké nástupiště s normovou výškou 550 milimetrů nad kolejí. Přístupná je ze dvou směrů, a to od zabezpečeného přechodu vedoucího do Školní ulice a po přístupovém chodníku mezi areály záchranné služby a hasičů, který vybudovalo město.

Práce dále zahrnovaly rekonstrukci železničního svršku a sanaci železničního spodku v délce přibližně 145 metrů. Tím došlo k prodloužení životnosti a zjednodušení údržby koleje přiléhající k nástupišti.

Zastávka je díky vybudování bezbariérového přístupu dostupná pro osoby se sníženou schopností pohybu i pro zrakově postižené. V ploše nástupiště jsou umístěny vodicí linie a varovné a signální pásy s moderními barevnými plastbetonovými prvky s dlouhou životností. Je vybavena přístřeškem s mobiliářem – lavičkami, odpadkovými koši a především novou informační tabulí s LED technologií, která zajišťuje cestujícím výbornou čitelnost informací o příjezdech a odjezdech vlaků. Bylo také zřízeno energeticky úsporné LED osvětlení přístupové komunikace a nástupiště a rozhlas.

Tisková zpráva ke stažení 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 853 | Aktualizováno: 02. 10. 2020