Příbram se po dlouhých letech dočká svého jihovýchodního obchvatu

Tisková zpráva 22.9.2015

Většina problémů s obchvatem Příbrami, plánovaným už před rokem 1989, je vyřešena. Ministerstvo dopravy České republiky se rozhodlo uskutečnit druhou část tzv. Jihovýchodního obchvatu. Dnes to na jednání v kanceláři starosty města Příbrami Jindřicha Vařeky potvrdil ministr dopravy Dan Ťok.

„Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o změně technického řešení v oblasti, kde silnice I/18 prochází poddolovaným územím. Příbram se tak konečně dočká svého jihovýchodního obchvatu. Stavět by se mohlo začít v únoru 2020,“ oznámil výsledek schůzky starosta Příbrami Jindřich Vařeka.

Původní investorský záměr byl zpracován v roce 2005 a schválen ministerstvem dopravy v roce 2006, s celkovými investičními náklady 904,97 mil. Kč včetně DPH. „Upravený projektový záměr této desetikilometrové stavby vychází i z nového oponentního posudku od VUT v Brně, který prokázal její ekonomickou logiku,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Obchvat by se mohl začít stavět v únoru 2020 a dokončen by měl být v závěru roku 2024.

Jihovýchodní obchvat Příbrami je navržený jako nedělená dvoupruhová komunikace a je rozdělený na tři části. První část plánovaného obchvatu řeší úsek od křižovatky u místní části Nová Hospoda až po křížení se silnicí I/66 u místní části Brod. Část druhá, nejdůležitější, zahrnuje úsek od napojení na stávající silnici I/18 u obce Bohutín až po křížení silnic I/66 a III/1912 nedaleko Ornova Mlýna.

„Vliv obchvatu na intenzitu dopravy ve městě nechci přeceňovat, ale realizací této druhé části by se ve výsledku mělo odlehčit dopravě mezi obcí Bohutín a Vysokou Pecí potažmo Rožmitálskou ulicí, kde se intenzita dopravy sníží o cca 6 tisíc vozidel za 24 hodin,“ uvedl k projektu starosta Vařeka.

Třetí část představuje vybudování okružní křižovatky v místě křížení silnice I/18 a ulice Evropské v katastrálním území Dubno – Nová Hospoda.

Pro každou část stavby bylo v minulosti samostatně zpracováno hodnocení EIA, jehož souhlasné stanovisko během další přípravy stavby bude nutné zohlednit. Nejdůležitější z nich je minimalizace zásahu do stávajících lesních porostů a prověření drobného odsunu trasy tak, aby byly co nejméně dotčeny přechodové plochy (rozhraní lesa a volné plochy). Celkové odhadnuté náklady nyní činí 1 370,558 mil. Kč včetně DPH. „Prověřením drobného odsunu trasy ještě může dojít ke změně technického řešení a tedy i ke změně stavebních nákladů,“ doplnil ministr Ťok.

Aktuálně se rozběhla příprava druhé části jihovýchodního obchvatu Příbrami. Příprava první a s ní související třetí části stavby vyčká až do vydání aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb, které musí respektovat nové pokyny EU pro zpracování hodnocení CBA (analýzy nákladů a přínosů). Realizace záměru poslední etapy je také podmíněna povolením zásahu do regionálního biokoridoru. V navazujícím úseku ulice Evropské směrem k obchvatu je pak také nutné dořešit protihlukovou ochranu stávající i navrhované zástavby. V další projektové přípravě proto bude zpracována detailní hluková studie.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok v kanceláři starosty města Příbrami Jindřicha Vařeky společně s místostarosty nad 2. etapou tzv. Jihovýchodního obchvatu.

Následný brífink pro novináře, kde bylo oznámeno, že Ministerstvo dopravy České republiky se rozhodlo uskutečnit druhou část obchvatu. 

Foto: Město Příbram, Pavlína SvobodováPočet zobrazení: 4201 | Aktualizováno: 22. 09. 2015