Příbram se připojuje k akci Ukliďme Brdy

0 0 0

 

Zatímco jedni přírodu systematicky chrání, druzí ji poškozují, a to například odložením byť jen drobného odpadu. Protože se ne všichni řídí pravidlem „Co si do přírody přinesu, to si z ní také odnesu,“ připravuje se na 22. května velká úklidová akce Brd.

 

Ukliďme Brdy je název akce, kterou na sobotu 22. května vyhlásil správce facebookové skupiny CHKO Brdy.

Kromě řady dobrovolníků na ni vstřícně zareagovaly Národní geopark Barrandien, Destinační agentura Brdy, městys Jince, obec Strašice, dobrovolní hasiči z obce Nevid, Turistická oblast Brdy a Podbrdsko reprezentovaná městem Příbram a Mikroregionem Hořovicko, dále pak největší lesní hospodář v regionu podnik VLS, s. p. Ti všichni se s vědomím Správy CHKO Brdy rozhodli akci podpořit materiálně a technicky. 

„Celkem je připraveno 22 různých tras, kde se pokusíme od odpadků vyčistit přibližně 230 km cest a cyklotras. Poděkování patří všem, kteří se tohoto i organizačně náročného podniku ujali, a především dobrovolníkům, kteří se do úklidu zapojí. Chceme jim popřát, aby také pán a vládce Brd dobrý duch Fabián jim na tento den zajistil co nejpříjemnější počasí a vnukl jim dobrou náladu, nadšení a smysl pro humor. Destinační agentura Brdy věnuje každému dobrovolníkovi jako symbolickou pozornost aktuální turistickou mapu Brd v měřítku 1:30000,“ uvádí iniciátor akce Pavel Čámský

Akce samotná je naplánována na sobotu 22. května s tím, že dobrovolníci se mohou hlásit na výše zmíněné adrese facebookové skupiny CHKO Brdy. Pomůcky potřebné pro úklid si zájemci mohou vyzvednout v termínu od 18. do 21. května v Domě Natura na nám. T. G. Masaryka v Příbrami, v budově Lesní správy v Obecnici a v Muzeu Středních Brd ve Strašicích. K dispozici budou také v den samotného úklidu v čase od 9 do 10.30 h přímo na místě startů úklidových tras (viz níže). 

„Jsem rád, že i jako město můžeme být nápomocni při této velmi potřebné akci. S problematikou odpadu se potýkáme dnes a denně, proto si velice vážíme dobrovolníků, kteří akci zorganizovali, a všech, kteří se do úklidu zapojí. Brdy jsou pro náš region velkou devizou, pojďme se tedy společně postarat, aby se z nich nestala skládka odpadu,“ zve k úklidové akci starosta Příbrami Jan Konvalinka.  

 

 

Ukliďme Brdy – sobota 22. května

Start úklidových tras s výdejem pomůcek pro úklid: 9.00-10.30 na těchto místech:

 • Orlov (parkoviště)
 • Kozičín (parkoviště u nového odpočívadla)
 • Obecnice (u hřiště)
 • Jince (parkoviště u bývalého pivovaru)
 • Neřežín (parkoviště)
 • Malá Víska (parkoviště)
 • Zaječov (Dolní Kvaň)
 • Strašice (u Hájkova mostu)
 • Skořice (parkoviště)
 • Kolvín (parkoviště)
 • Míšov (známý gril)
 • Nepomuk (Cykloklub Nepál)
 • Láz (parkoviště na návsi, u obchodu, restaurace a OÚ)

Nasbíraný odpad pak odvezou VLS, s. p., TS Příbram a obce Jince a Strašice.
  

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 1475 | Aktualizováno: 18. 05. 2021