Příbram začíná sekat zelené plochy ve městě

Sekání trávy v Příbrami začíná v pondělí 25. dubna. Město je rozděleno do deseti bloků. Technické služby vždy sečou ve třech blocích současně. Pořadí oblastí je stanoveno s ohledem na koncentraci obyvatel, velikost zelených ploch a intenzitu růstu trávy v jednotlivých městských částech. Celkem je nutné posekat trávu z 85 hektarů zeleně.

Sekání trávy stroji je prováděno rychleji než její odvoz. Při stávajícím počtu zaměstnanců a ideálních podmínkách by neměla posekaná tráva zůstávat na místě více jak 3-4 dny. Prosíme také občany, aby zvážili přeparkování aut v době sekání trávy v okolí jejich bydliště. „Přestože jsou zaměstnanci poučeni a své řemeslo ovládají, nejsme schopni stoprocentně vyloučit znečištění karosérií trávou, případně i poškození od odletujících kamínků,“ upozorňuje zástupce ředitele TS Libor Michvocík.

Opět je možné odkládat vlastní posekanou trávu na konkrétní místa v blocích v době, kdy bude v oblasti sekáno. Toto místo bude označeno a tráva z něho bude odvezena. „Žádáme však občany, aby trávu zde odkládali pouze v termínu, kdy bude v bloku sekáno. Není v silách technických služeb nakládat a odvážet takto odloženou trávu opakovaně a v době, kdy již budeme na jiném konci Příbrami,“ informuje dále Michvocík s tím, že trávu mohou občané samozřejmě bezplatně uložit i na městské kompostárně v areálu Sběrného dvora v Mlynářské ulici.

K zabezpečení údržby veřejné zeleně v 2016 je připraveno:

1 traktor – bubnová sekačka a sekačka příkopová
2 traktory s vlekem na odvoz trávy
1 traktor s nakladačem
2 sekačky samosběrné (obsah koše 1,2 m3)
2 sekačky malé mulčovací
7 sekaček samosběrných (obsah koše 0,5 m3)
11 strunových sekaček
8 zaměstnanců na hrabání a nakládání trávy
1 sekačka malotraktor samosběrná (obsah koše 0,8m3) nebo příkopové rameno
  

Spolu s vedoucím střediska Petrem Polívkou bude každodenně sekání, hrabání, nakládání a odvoz trávy zabezpečovat 29 zaměstnanců Technických služeb města Příbrami.

Rozdělení města do bloků, předpokládané termíny prvního sekání a místa, kde mohou občané odkládat posekanou trávu: Bloky jsou ohraničeny uvedenými ulicemi. Uvedené termíny jsou orientační a jsou závislé od počasí, poruchovosti sekaček, nemocnosti zaměstnanců apod.
Vesnice budou posekány v termínu 30.5. - 8.6.

Blok č. I
Husova (po Nádražní), U Nádraží, Čs. armády, Březnická, Flusárna, Milínská, Komenského nám., Jungmannova, Hradební, Plzeňská, Nad Jatkami, U Nemocnice, Sázky, Slivických bojovníků
Pásy: Politických vězňů, Seifertova, Krylova
Předpokládaný termín 1. sekání: 25. 4. – 4. 5.
Místo k odkládání posekané trávy: Osvobození – spodní část

Blok č. II
Jungmannova, Mixova, Svatohorská alej, K Mýtu, Na Leštině, Fantova louka, Protifašistických bojovníků, Ke Kocábě, Polní, Novohospodská, U Václava, Koperníkova, Jinecká, Hornické náměstí, Dlouhá, Jungmannova
Předpokládaný termín 1. sekání: 30.5. – 8. 6.
Místo k odkládání posekané trávy: u památníku, Ke Kocábě, Východní náměstí, u Svatohorských schodů – Smetanova

Blok č. III
Nádražní, Anenská, Hornických učňů, Antonína Dvořáka
Předpokládaný termín 1. sekání: 17. 5. – 27. 5.
Místo k odkládání posekané trávy: Mariánská ulice (křižovatka s Legionářů), P. Bezruče (křižovatka s A.Jiráska)

Blok č. IV
část Mariánská, Pod Haldou, Březohorská, Obránců míru, nám. 17. listopadu, Osvobození, část E. Beneše, Politických vězňů (od křižovatky s E. Beneše po Mariánskou)
Předpokládaný termín 1.sekání: 17. 5. – 27. 5.
Místo k odkládání posekané trávy: Ve Dvoře

Blok č. V
A. Dvořáka – kolem KD, Gymnázia, Březnická, Školní (po Čechovskou), Čechovská, Prof. Skupy, Osvobození, část E. Beneše (po křižovatku s Politických vězňů), Politických vězňů po A. Dvořáka
Pásy: Školní, Milínská
Předpokládaný termín 1. sekání: 5. 5. - 16. 5.
Místo k odkládání posekané trávy: Legionářů (pod kulturním domem), Seifertova (u archivu)

Blok č. VI
horní část Mariánská, Pod Haldou, část Žežická (od Pol. vězňů), Politických vězňů, Obránců míru, Březohorská, Prof. Pobudy, Na Valdeku, Horymírova, Pod Struhami, část Husova, Prokopská, K Dolu Marie
Pásy: Školní, Milínská
Předpokládaný termín 1. sekání: 5. 5. - 16. 5.
Místo k odkládání posekané trávy: Pod Haldou (svah), Jarolímkovy sady

Blok č. VII
Politických vězňů (od nám. 17. listopadu), Žežická, Gen. Kholla, S. K. Neumanna, Seifertova, Prof. Skupy
Pásy: Politických vězňů, Seifertova, K. Kryla
Předpokládaný termín 1. sekání: 25. 4. – 4. 5.
Místo k odkládání posekané trávy: Gen. Kholla

Blok č. VIII
Školní (od Čechovské), Žežická (po Gen. Kholla), Gen. Kholla, Seifertova, Čechovská, horní část Jiráskovy sady
Předpokládaný termín 1. sekání: 17. 5. – 27. 5.
Místo k odkládání posekané trávy: Školní u dět. hřiště, na konci ulice Šikmá, u altánu Jiráskovy sady

Blok č. IX.
Žežická, Zdabořská, Drkolnovská, Nad štolou, Šachetní, K Drkolnovu, Rožmitálská, Prof. Pobudy, Žežická
Pásy: Školní, Milínská
Předpokládaný termín 1. sekání: 5. 5. - 16. 5.
Místo k odkládání posekané trávy: Sadová, Slunná (u garáží)

Blok č. X.
Brodská od kruh. objezdu po odbočku k DPS, kolem křižáku, kolem hřiště školy až po hasiče, Školní
Pásy: Politických vězňů, Seifertova, Krylova
Předpokládaný termín 1. sekání: 25. 4. – 4. 5.
Místo k odkládání posekané trávy: U Školy (výměníková stanice) 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

  

 Počet zobrazení: 2635 | Aktualizováno: 22. 04. 2016