Příbramská svatohorská šalmaj již tuto sobotu

 

Příbramská svatohorská šalmaj: Den plný dobové hudby, tance, divadla a řemesla

Vraťme se společně o několik století zpět. To je hlavní slogan nejen tohoto ročníku Příbramské svatohorské šalmaje, která se uskuteční v sobotu 8. září. Akce, která přitahuje široký zájem veřejnosti, se letos koná už pojedenácté. Pořadatelskou roli převzalo město Příbram. Součástí programu bude i Běh hasičů do Svatohorských schodů a Den železnice.

Šalmaj představuje tradiční setkání sousedů a známých na nádvoří Svaté Hory, které se na několik hodin promění ve středověké tržiště, rynk i pódium. Je to příležitost potkat známé, které jste celý rok neviděli. Během posledních 10 let měla akce vždy charitativní podtext. Nejinak tomu bude i letos, kdy se uskuteční charitativní sbírka Farní charity Příbram. Vstup na šalmaj je pro všechny účastníky letos zdarma.

„Mnohá města pořádají v současné době kulturní akce, jimiž chtějí upoutat zájem a zvýšit turistickou návštěvnost. Právě Svatá Hora, významné poutní místo, které se tyčí nad královským horním městem v srdci středočeského kraje, je svým unikátním prostředím pro historickou slavnost přímo stvořená,“ zve na sobotní program příbramský místostarosta Václav Švenda s dovětkem, že podobné akce jako jsou např. slavnosti světské, církevní, výroční, cechovní, hornické nebo studentské vždy přinášejí svému kraji a městu lesk, přitažlivost a zvyšují mu prestiž.

Účastníci se mohou těšit také na dobový průvod, který vyjde z náměstí T. G. Masaryka na Svatou Horu. Ve všech mateřských školách se letos objeví výzva hledající permoníčky, princezny a rytíře do tohoto průvodu. Děti mohou přijít ve svých princeznovských šatičkách či rytířském brnění, nebo si mohou půjčit kostým permoníčka ve své školce.

Příbramská svatohorská šalmaj, která je dnes již tradiční akcí ve městě, vznikala postupně jako malé hudební a divadelní ohlédnutí do minulosti našeho regionu. Propojení soudobé hudební a divadelní tvorby na historická témata s dávno zapomenutou atmosférou potulných muzikantů, kejklířů, kouzelníků, komediantů, tanečnic a rytířských soubojů vzbuzuje stále větší zájem návštěvníků o českou historii. Program je dramaturgicky uzpůsoben tak, aby zaujal širokou veřejnost všech věkových kategorií. Na vystoupeních se podílí rozliční umělci z řad amatérů i profesionálů dnes již i s mezinárodní účastí. Na kulturní program navazuje tržiště, kde řemeslníci předvádí tradiční, ale i soudobá česká lidová řemesla. Návštěvníci si zde mohou zakoupit mnoho výrobků z různých materiálů.

A nejen to. Příprava takové slavnosti upevňuje pocity společenství a sounáležitosti s místem konání a vzbuzuje zdravý patriotismus obyvatel města. Současně pak nenásilnou a zábavnou formou přináší poučení a dává i vzniknout novým kulturním hodnotám. Slavnosti byly vždy chloubou středověkých měst a návrat k takovéto tradici v dnešní době je proto zcela přirozený.

Podrobné informace a program najdete zde: http://salmaj.pribram.eu 

 

A co vlastně znamená slovo „šalmaj“?

Jedná se o starodávný dřevěný dechový nástroj s dvojitým plátkem. V mnoha zemích přetrval v rozličných podobách do současnosti a je hojně využíván v tradiční lidové hudbě. Zvuk šalmaje je pronikavý a silný a svým tónem oznamuje, že 8. září 2018 se opět rozezní bubny tamborů a fanfáry trubačů.

Hlásné trouby na vědomost všem dávají, že se opět po roce na poutním místě Svatá Hora koná historická slavnost nesoucí název „Příbramská svatohorská šalmaj“.  Z dalekých českých i cizích krajin k nám zavítají řemeslníci, hudci, tanečníci, šermíři i komedianti, kteří celý tento den lid nejen příbramský svým umem chtějí baviti.

 

Kde a kdy se 11. Příbramská svatohorská šalmaj koná?

Místo konání: Svatá Hora, Příbram
GPS: 49.685030, 14.018049

Termín: 8. 9. 2018

  

Pavlína Svobodová, DiS.
tisková mluvčí
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 494 | Aktualizováno: 03. 09. 2018