Příbramská teplárna zlevňuje teplo pro domácnosti o 13 procent

 

Společnost Energo Příbram, s.r.o., oznámila oficiální snížení ceny tepla o 55 Kč/GJ (z 635 Kč/GJ). Nově se tak pro odběratele ze sekundárního rozvodu sníží cena na 580,00 Kč/GJ (bez DPH), a to od 1.1.2020, tedy zpětně. Meziročně se tak pro více než 10.000 domácností jedná o pokles přibližně o 13 %.

„Po důkladných propočtech, s vizí dokončení opravy dvou kotlů a současného přechodu paliva z uhlí na dřevní štěpku, jsme se rozhodli snížit cenu tepla dodávaného domácnostem a dalším koncovým odběratelům. Je to historicky poprvé za desítky let, kdy se cena tepla jdoucího z naší teplárny snižuje. Dáno je to hlavně zvýšením efektivity řízení chodu provozu a očekávaným zlevněním zdroje. Tento trend bychom rádi udrželi i do budoucna,“ řekl za Energo Příbram, s.r.o., Petr Kubový, manažer investiční skupiny Natland, která vlastní většinový podíl ve společnosti Energo Příbram, s.r.o.

Teplo od centrálního zdroje je z podstaty věci nejefektivnějším a nejlevnějším zdrojem vytápění a tato situace nastává i na Příbramsku. Možné je to i díky technologické architektuře teplárny v Příbrami a probíhajícím změnám, jak osvětlil výrobní ředitel Petr Čížek: „Kotle na teplárně byly díky jejich původní konstrukci vhodné i pro využití na spalování štěpky. Souběžně s opravou kotlů tak dochází i ke změně palivové základny při přechodu na výrobu tepla z obnovitelného zdroje. Jsou tak dány technické podmínky pro zachování spolehlivosti při nezměněném výkonu, a proto se hlavní pozornost věnovala změnám v logistice a plynulému zásobování kotlů dřevní štěpkou. Hlavním cílem je minimalizace vlivu teplárny na životní prostředí při zachování dlouhodobě plynulých dodávek cenově dostupného tepla pro město Příbram. Přechodem na obnovitelné palivo a realizací oprav je možné tohoto cíle reálně dosáhnout.”

K novinkám, které se v Energo Příbram, s.r.o., nyní dějí, nám řekl svůj názor i starosta Příbrami Jan Konvalinka: „Velice vítám, že společnost Energo Příbram, s.r.o., dostála svým slibům a jde s cenou tepla dolů. Líbí se mi férový přístup a snaha vycházet vstříc požadavkům města. Domácnosti, které odebírají teplo z centrálního zdroje, ušetří ročně stovky korun při zachování stejného tepelného komfortu. Co já osobně velmi vítám, je přechod na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů. Spalování dřevní štěpky místo využití uhlí nebo plynu jako primárního paliva je rozhodně krok správným směrem. Ekologizace provozu a příznivá cenová politika jsou významnými argumenty pro podporu zachování systému centrálního vytápění ve městě. Věřím, že nový vlastník a provozovatel teplárny bude i nadále vstřícný k obyvatelům našeho města, a že bude svou cenovou i ekologickou politiku podřizovat vyšším společenským hodnotám namísto primárního zisku.”

 

Tisková zpráva z 19. 2. 2020Počet zobrazení: 1563 | Aktualizováno: 19. 02. 2020