Příbramští odevzdali k recyklaci 64 720,85 kg starých spotřebičů

0 0 0

 

Snaha obyvatel našeho města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Příbram v těchto dnech obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Příbrami v loňském roce vyřadili 64 720,85 kilogramů elektra. Tím, že bylo následně předáno k recyklaci, jsme uspořili 962,67 MWh elektřiny, 56 976,02 litrů ropy, 4 137,52 m3 vody a 31,96 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 195,30 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 859,93 tun.

Zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají občané města Příbram k dispozici 20 červených kontejnerů umístěných u tzv. hnízd na tříděný odpad a dále elektroodpad můžou odevzdat ve sběrném dvoře v Mlynářské ulici. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz  nebo na www.cervenekontejnery.cz 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

 Počet zobrazení: 1251 | Aktualizováno: 02. 07. 2018