Připravuje se plán sociálních služeb

 

Krajský úřad Středočeského kraje prostřednictvím oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb zahájil přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (Dále jen „SPRSS“) na období 2020–2022 pro Středočeský kraj.

Zpracování SPRSS 2020 – 2022 je naplánováno do několika etap (sběr a zpracování podkladů, práce pracovních skupin, schválení rámcového znění a schválení plného znění).

Krajský úřad Středočeského kraje se obrátil na Městský úřad Příbram s žádostí o součinnost při zajištění SPRSS 2020 – 2022 s odkazem na příslušné ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle kterého je našemu úřadu svěřena do působnosti koordinace poskytování sociálních služeb
ve správním obvodu ORP Příbram.

V úvodní etapě tvorby SPRSS 2020 – 2022 je nutné učinit sběr aktuálních dat ohledně poskytovaných sociálních služeb na území ORP, zjištění záměrů poskytovatelů sociálních služeb ohledně zvažovaných změn (rozsah služeb, kapacity) a také určení potřebnosti nedostupných služeb.

Do tvorby plánu bychom rádi zapojili také osoby z řad veřejnosti a subjekty, které mohou prostřednictvím svých odborníků přinést poznatky z praxe a návrhy na změny problematických oblastí. Pokud máte zájem zapojit se do procesu tvorby nového plánu, který by měl zlepšit dostupnost sociálních služeb, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře na tomto odkaze https://goo.gl/forms/sd2OpEEe2qdli9Zi2.

Na základě Vašich návrhů některé z Vás případně oslovíme s žádostí o zapojení se do pracovní skupiny. Účast ve skupině není honorována, předpokládáme, že dle tematického zaměření se skupina sejde v tomto roce 1-3x v Praze. 

Jakub Šlajs, DiS.
vedoucí oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb
Krajský úřad Středočeského kraje

 Počet zobrazení: 1380 | Aktualizováno: 17. 04. 2019