Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Připravuje se projektová dokumentace k půdní vestavbě na ZŠ Jir. sady

0 0 0

 

Město připravuje projektovou dokumentaci k půdní vestavbě na ZŠ Jiráskovy sady

Další z příbramských škol je vytipována na půdní vestavbu, tentokrát jde o Základní školu Jiráskovy sady. K podání žádosti o dotaci je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci. 

Vedení města zpracovalo podrobnou odbornou analýzu podmínek vzdělávání na příbramských základních školách. Analýza ukazuje dvě oblasti, které je třeba řešit, a to omezené kapacitní možnosti škol ve staré Příbrami a dále pak zvyšování kvality vzdělávání, což souvisí s potřebou budování odborných učeben. Řešení těchto oblastí se od sebe nedá oddělovat,“ říká na úvod místostarostka Zorka Brožíková.  

Jedním z řešení je budování odborných učeben. Kromě vlastního financování městem se při budování odborných učeben nabízí možnost čerpání dotací z programu IROP pro roky 2021-2027.

„V souvislosti se zkvalitňováním výuky na jednotlivých školách je naším cílem budování odborných učeben. Město Příbram aktuálně připravuje projektovou dokumentaci na půdní vestavbu na Základní škole Jiráskovy sady tak, aby bylo možné podat žádost o dotaci z programu IROP. Stejným způsobem postupují ředitelé ostatních příbramských škol. Ti se zaměřili na přípravu studií a projektových dokumentací pro výstavbu odborných učeben v jednotlivých školách,“ dodává Zorka Brožíková s tím, že se zároveň budou připravovat další variantní řešení pro případ, že by školy s podáním žádostí nebyly úspěšné.  

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

ZŠ Jiráskovy sadyPočet zobrazení: 346 | Aktualizováno: 10. 08. 2021