Příspěvky z veřejné sbírky

0 0 0

 

Finanční podpora z veřejné sbírky byla v březnu přiznána dvěma žadatelkám, samoživitelkám, které nedosáhly na finanční pomoc od státu.

 

V průběhu března byly na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví podány tři žádosti o finanční podporu z účtu veřejné sbírky. Dvě žádosti byly posunuty k projednání na radu města, třetí byla zamítnuta, neboť žadatelka není občankou našeho města. 

„Rada města schvalovala dvě žádosti o podporu. V obou případech se jedná matky samoživitelky, jejichž příjmy byly pozastaveny či sníženy v souvislosti s aktuálními vládními opatřeními. Příspěvky ve výši tři a čtyři tisíce korun byly přiznány,“ uvedl po jednání rady města starosta Jan Konvalinka

Rodiče samoživitelé, kteří jsou dotčeni vládními opatřeními a nebyla jim přiznána státní podpora, mohou i nadále žádat o příspěvek z transparentního účtu veřejné sbírky města Příbram. 

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města, případně je možné kontaktovat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 346 | Aktualizováno: 26. 03. 2021