Přístup k občanům Ukrajiny a ostatním klientům úřadu

0 0 0

 

Město nepodporuje nerovný přístup k občanům Ukrajiny a ostatním klientům úřadu

 

V květnu byl přijat zákon, který mimo jiné zmocňuje města k tomu, aby upustila od vybírání správních i místních poplatků od osob přicházejících do republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na Ukrajině. 

Uvedený zákon umožňuje, aby města nevybírala správní poplatky, tedy např. poplatky za registraci vozidel, za uzavření manželství, ohlášení živnosti, vydání stavebního povolení a další od fyzických osob, které vstupují nebo pobývají na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Obdobně lze prominout i místní poplatky např. za komunální odpad, poplatek za psů. 

„Na základě posouzení situace a v kontextu shodné praxe i jiných měst jsme se rozhodli nepřikročit k odpouštění poplatků, jelikož jsme takový přístup vyhodnotili jako nerovný přístup k občanům Ukrajiny a ostatním klientům úřadu,“ říká starosta Jan Konvalinka

Kromě nerovného přístupu, který by znevýhodňoval naše občany, by se úřad v případě odpouštění poplatků mohl setkat s dalšími problémy. V případě, že by stejného zmocnění nevyužily také ostatní úřady, zejména ty v nejbližším okolí, byl by Městský úřad Příbram s vysokou pravděpodobností v některých agendách přetížen, a to bez nároku na odměnu za poskytnuté služby. Naopak okolní úřady, které by poplatky neodpouštěly, by si pravděpodobně pro vyřízení svých agend zvolili mnozí čeští občané z důvodů rychlejšího vyřízení, což by nám odčerpávalo finanční příjmy do jiných úřadů.  

 

Eva Švehlová, DiS. 
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 1046 | Aktualizováno: 01. 07. 2022