Problematika ubytoven: Město Příbram nabízí majitelům pomocnou ruku

0 0 0

Tisková zpráva 14. 9. 2015

Vedení města Příbrami vyvolalo jednání s majiteli a pronajímateli ubytovacích zařízení, která se nacházejí na území města. Toto setkání proběhlo v srpnu a kromě jednoho se jej zúčastnili všichni majitelé ubytoven. Svědčí to o tom, že nejen město, ale i sami tito majitelé mají zájem spolupracovat a společně s radnicí řešit aktuální problémy.

„Hlavním tématem jednání bylo projednání aktuální situace na ubytovacích zařízeních ve městě, včetně bezpečnostní situace v nich a jejich nejbližším okolí. Dále se hovořilo o problematice současné klientely a mezilidských vztahů mezi obyvateli těchto ubytoven,“ uvedl k setkání starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a místostarostka Alena Ženíšková jej doplnila, že vše proběhlo v rámci potřeby komplexně řešit současnou bytovou situaci ve městě.

Přítomní byli informováni o vzniku Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, pod nímž fungují sociálně aktivizační služby, v jejichž rámci chodí pracovnice do terénu a pracují s celými rodinami; dostali také informace o poradně města Příbrami a o Azylovém domě, který již není určen pouze pro matky s dětmi, ale jeho služby jsou rozšířené také na muže s dětmi, či celé rodiny. 

Řešila se také otázka opakovaného vystěhovávání problémových jedinců a jejich následného putování po ubytovnách. „Mluvili jsme o tom, že je třeba začít s těmito lidmi či komunitami zahájit intenzivní sociální práci,“ dodala k danému tématu místostarostka Ženíšková s tím, že majitelé ubytoven mají v případě, že nastane nějaký problém, možnost kontaktovat terénní sociální pracovníky či jiné sociální služby. Tito pak budou s rodinou či jedinci následně pracovat a mohou tak zabránit případným problémům a následnému vystěhování.

Majitelé ubytoven byli odborem sociálních věcí a zdravotnictví rovněž seznámeni s novým systémem tzv. prostupného bydlení, které je založeno na principu individuálního postupu mezi jednotlivými stupni. „I lidé z ubytovny mohou dostat šanci získat běžné nájemní bydlení. Ovšem za předpokladu, že s nimi budou sociální pracovníci dlouhodobě pracovat na řešení problémů, kvůli kterým se do ubytoven dostali,“ vysvětlila místostarostka.

 „Jsem ráda, že k setkání došlo a že se majitelé ubytoven dostavili, až na jednoho omluveného, všichni. Město Příbram má zájem se problematice života obyvatel na ubytovnách trvale věnovat a to i přesto, že ubytovny jsou v rukách soukromých vlastníků a město s nimi nemá de facto nic společného a ani je nijak finančně nepodporuje,“ vysvětlila dále místostarostka Ženíšková a dodala, že dávky v hmotné nouzi, které nájemníci ubytoven dostávají, jsou plně v kompetenci Úřadu práce, potažmo státu.

„Prostřednictvím tohoto prvního setkání bylo hlavním cílem majitelům a provozovatelům ubytoven nabídnout pomocnou ruku v řešení problematických situací a zajištění návazné sociální práce s jejich klienty,“ zdůraznila místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že se majitelé mohou také obracet na manažerku prevence kriminality či městskou policii a asistenty prevence kriminality.

„Hlavním smyslem našich aktivit v této záležitosti je především prevence kriminálních jevů,“ dodal na samý závěr starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 3325 | Aktualizováno: 14. 09. 2015