Prohlášení Bögl a Krýsl, k. s., k zahájení rekonstrukcí ulic v Příbrami

Dne 6. 3. 2015 Bögl a Krýsl, k. s. (dále zhotovitel), obdržel informaci o podepsání smluv o dílo na provedení rekonstrukcí ulic ve městě Příbram. Společnost Bögl a Krýsl, k. s., převzala dne 12. 3. 2015 staveniště k provádění rekonstrukcí ulic dle příslušných smluv o dílo. Zhotovitel obratem začal pracovat na přípravě dopravně-technického opatření a zajišťovat příslušná povolení k jednotlivým stavebním úsekům.

Zhotovitel do 18. 3. 2015 předloží návrhy dopravně-inženýrského opatření k odsouhlasení a předpokládá, že do 20. 3. 2015 bude již projednávané dopravně-inženýrské opatření s Policií ČR odsouhlaseno.

Zhotovitel z vlastní iniciativy informoval občany v dotčených ulicích o svém záměru zahájit některé práce od 18. 3. 2015, které nejsou dotčeny schválením příslušného dopravně-inženýrského opatření. Toto oznámení mělo pouze informativní charakter. V žádném případě zhotovitel nezahájí práce v místech, kde je vyžadováno schválení příslušného dopravně-inženýrského opatření bez jeho řádného projednání a schválení příslušnými úřady. Následně zhotovitel provede osazení schváleného dočasného značení.

Jan Košťál, Bögl a Krýsl, k. s.
16. 3. 2015

 Počet zobrazení: 3017 | Aktualizováno: 17. 03. 2015