Projednání změny systému odpadového hospodářství v území ORP Příbram

  

V rámci realizovaného projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb“, se uskuteční dne 19.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy Městského úřadu Příbram, T.G. Masaryka 121, Příbram 1 (bývalá budova Rudných dolů) první společné jednání starostů ORP Příbram v oblasti odpadového hospodářství.

V souvislosti s realizací Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje 2016-2025 a rovněž tak ve vazbě na připravovaný POH středočeských měst a obcí se uskutečnil dne 26. 6. 2017 odborný seminář pro odpovědné zástupce obcí a měst o vývoji regionálního systému nakládání s odpady ve Středočeském kraji s názvem Jak dál s dopady?

Seminář pořádal Krajský úřad Středočeského kraje pod záštitou radního pro oblast životního prostředí a zemědělství RNDr. Iva Šance, CSc. Seminář vedli zástupci KÚSK spolu se zástupcem společnosti Eko-kom, a. s., RNDr. Martinou Vrbovou. Z jednání vyplynulo, že KÚSK stále jedná se zaměstnanci ČEZ o vybudování spalovny ve městě Mělník. Zazněly zde i návrhy, jak společně řešit otázku odpadů.

V současné době je na základě platné legislativy považována za nejvhodnější variantu překládací stanice ve vlastnictví obcí a měst spojených do větších svazků a zastřešených např. společnou dceřinou obchodní společností, která může zajistit:
- koordinaci provozu překládacích stanic,
- přepočet sdílených nákladů a jejich zúčtování mezi obce,
- společnou administrativu obcí v oblasti odpadového hospodářství,
- pravidelné vyjednávání o cenách energetického využití odpadů s provozovatelem ZEVO,
- společné aktivity v oblasti vzdělávání a informování obyvatel ke správnému nakládání s odpady,
- další činnosti (legislativní podpora, příprava rámce obecních vyhlášek apod.),
- úsporu nákladů obcí a měst na odbornou činnost v OH s možností zaměstnat profesionální management Dobrovolného svazku pro řízení obchodní společnosti, který dokáže být partnerem ve vyjednávání s poskytovateli služeb nebo s provozovateli některých zařízení.

Zaměstnanci svazku byli pověřeni valnou hromadou svazku být koordinátorem vyjednávání v území a navrhnout a zajistit, jak naložit s odpady po ukončení skládkování SKO. Zaměstnanci svazku a CSS se projektem zabývají od roku 2015. Stále sledují vývoj legislativních změn zákona o odpadech, vedou jednání v území o nejefektivnějším nastavení systému v období po ukončení skládkování, ale i se zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, Eko-kom, a. s., a dalších aktérů v této oblasti. Jednání a nastavení celého systému trvá dlouho, neboť legislativa není zcela dořešena.

"Víme, že starostům neustále přibývá administrativní zátěž a v území ORP Příbram v současné době máme 53 neuvolněných starostů. Chápeme, že nemají možnost zjišťovat veškeré informace k připravovaným změnám v oblasti odpadového hospodářství a nejen zde. Nicméně obec je původcem odpadu a povinnost likvidace odpadu v katastru bude nadále na obcích. Nejen v této oblasti je svazek prostřednictvím CSS připraven ulehčit starostům práci. Proto se uskuteční setkání starostů ORP Příbram, kdy DSO ORP Příbram společně se zástupci Eko-kom, a. s., a Středočeského kraje představí variantu řešení, jak nakládat s odpady i po ukončení skládkování v území ORP Příbram. Bude záležet jen na jednotlivých zastupitelstvech, jakou cestou se rozhodnou ubírat a kdy ji nastaví, jelikož termín 2024 a s ním spojený konec ukládání na skládky se blíží a není již na co čekat," sdělil Bc. Jiří Kužel.     

Tisková zpráva    

 Počet zobrazení: 2312 | Aktualizováno: 11. 09. 2017