Proměna pěší zóny Cíl

 

Pěší zóna Cíl, v minulosti nákupní centrum, dnes nevábné prostranství. Změna je za dveřmi, práce na zásadní proměně prostoru začnou 11. března.

Projekt rekonstrukce byl obchodníkům a majitelům nemovitostí v této lokalitě představen již na sklonku loňského roku. Stavbu vysoutěžila firma Silnice Nepomuk a v minulém týdnu proběhla schůzka majitelů objektů, vedení města, dodavatelské firmy a autora projektové dokumentace, na které zazněly konkrétní informace k samotné rekonstrukci.

Stavba bude zahájena 11. března a předpokládaná doba realizace je devět měsíců. Jelikož se jedná o uzavřený a špatně přístupný prostor, je nutné počítat s omezenou možností pohybu. Jak ale bylo dodavatelskou firmou přislíbeno, po celou dobu stavebních prací bude umožněn průchod k obchodům a samotný provoz jednotlivých zařízení bude omezen maximálně v jednotkách dnů, o čemž budou obchodníci vždy s předstihem informováni.

„Na schůzce, na které jsme mohli pohovořit s majiteli objektů a zástupci SVJ, byly představeny postupy realizace. Prvním krokem bude výměna inženýrských sítí a následovat budou práce na výměně povrchů. Opakovaně jsme vyzvali vlastníky nemovitostí, aby zvážili vhodnost oprav vlastních objektů, což je třeba projednat s projektantem. Věřím, že stavba bude probíhat dle plánů a provoz jednotlivých provozoven bude omezen na co nejkratší dobu. Zároveň je potřeba počítat s tím, že celý vnitroblok bude staveništěm a bude třeba dbát zvýšené opatrnosti,“ uvedl po schůzce starosta města Jan Konvalinka

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

 

 Počet zobrazení: 1567 | Aktualizováno: 26. 02. 2020