Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat


Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili.

Výtěžek z transparentního účtu bude rozdělen mezi dvě skupiny osob. „Účet byl zřízen na pomoc potřebným a určitá část vybraných prostředků půjde také jako poděkování těm, kteří neváhali ve velmi náročné situaci přispěchat s pomocnou rukou,“ přibližuje rozdělení finančních prostředků z transparentního účtu místostarosta Martin Buršík.

Finanční pomoc z veřejné sbírky je v první řadě určena samoživitelkám a samoživitelům, kteří nedosáhli na finanční podporu od státu. „Občané města, kteří spadají do uvedené skupiny, si mohou v termínu od 13. července do 21. srpna 2020 podat žádost na Odboru sociálních věcí,“ doplnil informace starosta Jan Konvalinka.

Druhá část prostředků poputuje jako poděkování těm, kteří v nejtěžší době pomáhali. Pro ty město připravuje poukázky do příbramských restaurací. V současné době se právě provozovatelé příbramských restauračních zařízení mohou přihlásit k tomu, aby jejich podniky byly zařazeny na seznam, kde bude možné zmíněné poukázky uplatnit.

„Díky patří všem, kteří na náš transparentní účet přispívají. V současné době je na účtu částka 56 245 Kč. K této částce ještě přibydou prostředky z promítání autokina, a to polovina z příspěvků partnerů akce a polovina částky ze vstupného,“ dodal místostarosta Buršík.

Transparentní účet veřejné sbírky je veden u České spořitelny: 90018-521689309/0800.
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/090018-0521689309/Mesto-Pribram

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky města Příbram formulář žádosti

 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami:
https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 674 | Aktualizováno: 13. 07. 2020