Provozování sociální poradny

0 0 0

Město Příbram má již od roku 2010 zaregistrovanou sociální službu Odborné sociální poradenství. V rámci výkonu této sociální služby poskytuje město Příbram občanům bezplatně poradenství v oblasti rodinného práva, pracovního práva, přestupkového práva, diskriminace v právním systému, bydlení apod.

Dále poskytuje dluhové poradenství (včetně zpracování podání žádosti o zahájení insolventního řízení - „osobní bankrot“), poradenství v oblasti partnerských vztahů a poradenství pro oběti trestné činnosti nebo domácího násilí. O tyto bezplatné služby je v Poradně města Příbrami především zájem mezi sociálně slabými občany, kteří nemohou využívat placené služby, zejména služby advokátních kanceláří nebo jiných specializovaných pracovišť.

V roce 2011 využilo služeb poradny 431 občanů, v roce 2012 již 731 občanů, v roce 2013 zde bylo 783 občanů. V roce 2014 se poradna přestěhovala do nových prostor, její služby byly rozšířeny o pozici psychologa a právníka. V tomto roce také poradna zaznamenala celkem 1160 kontaktů s žádostí o podporu nebo pomoc.

Mgr. Robert Dikan, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Nabídka pomoci dlužníkům

Poradna města Příbram

 Počet zobrazení: 5501 | Aktualizováno: 21. 01. 2015