První etapa projektu obnovy svatohorských sadů jde do finále

0 0 0

 

Několikaměsíční práce řady dobrovolníků uzavírá první etapu obnovy svatohorských sadů. V průběhu léta dojde k úpravě terénu, přípravě instalace mobiliáře a na podzim bude vysázeno na 160 ovocných stromů.

 

V posledních týdnech se kácelo nejen ve svatohorských sadech, ale také v okolí ulic Na Leštině a Balbínova. V této lokalitě došlo k souběhu hned tří akcí – již zmiňované úpravy svatohorských sadů, rekonstrukce ulice Na Leštině a úpravy točny autobusů. 

Největší ze zmíněných akcí je obnova svatohorských sadů, které byly založeny před více než sto lety. Během let bylo v sadech vysazeno množství neovocných stromů. Ty byly v rámci první etapy projektu obnovy svatohorských sadů, který částkou 1 523 833 Kč podpořila společnost Billa, odstraněny, stejně jako několik desítek nemocných ovocných stromů. Na pozemcích města bylo v rámci těchto prací pokáceno 45 stromů. 

Do konce března, tedy v době vegetačního klidu, došlo kromě kácení v samotných sadech také k pořezání několika stromů mezi ulicemi Na Leštině a Balbínova. Zde bylo pokáceno šest borovic kvůli projektu úpravy točny autobusů a 8 ovocných stromů, křoví a náletů, které byly v kolizi s projektem kompletní úpravy ulice Na Leštině, kde mimo jiné budou vybudována nová šikmá parkovací místa. Je potřeba pamatovat, že na podzim letošního roku bude v této oblasti vysázeno celkem 160 nových ovocných stromů. 

Projekt obnovy svatohorských sadů počítá nejen s novou výsadbou, ale také s instalací laviček, odpadkových košů, informačních panelů, vybudováním altánu u parkoviště pod Svatou Horou a prostor pro venkovní galerii. Kácení a čištění od náletů a křovisek v rámci projektu přislíbil na pozemcích církve provést bezplatně spolek Svatohorské sady Příbram, a to za vydatného přispění řady dobrovolníků.

„Činnost spolku na pozemcích města byla uhrazena z příspěvku společnosti Billa. K tomuto kroku se přistoupilo s ohledem na kapacitní možnosti Technických služeb Příbram. Technické služby zajišťují odvoz větví z celé oblasti a dřeva z pozemků města. Finanční prostředky, které spolek za svoji činnost obdržel, budou plně použity na obnovu sadů, především na nákup techniky a nástrojů na jejich údržbu. Následovat bude úprava terénu včetně frézování pařezů,“ doplňuje informace Luboš Řezáč ze spolku Svatohorské sady Příbram

„Obrovský kus práce, za kterou je třeba poděkovat, v projektu odvedli dobrovolníci ze spolku Svatohorské sady Příbram. Jejich neúnavná brigádnická činnost přilákala desítky dalších lidí, kterým stav svatohorských sadů není lhostejný. Díky patří všem, kteří přiložili ruku k dílu bez nároku na odměnu,“ uvedl starosta Jan Konvalinka k práci na projektu, na němž se podílí město Příbram ve spolupráci se spolkem Svatohorské sady Příbram, svatohorskou farností a společností Billa.

Vlastní kácení se setkalo s nelibostí části veřejnosti. Bez něj by však obnova jedinečného ovocného sadu nebyla možná. Celková koncepce je řešena s ohledem na zachování historické podoby sadu s přihlédnutím k současným prostorovým podmínkám a nárokům na zajištění údržby sadů. 

 

Eva Švehlová, DiS. 
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

Vizualizace:

 Vizualizace - svatohorské sady

 

 Počet zobrazení: 1233 | Aktualizováno: 31. 03. 2022