Původní firma nebude na projektech pokračovat

 

Práce na projektech „Stavební úpravy a přístavba Junior klubu“ a „Objekt zázemí Nový rybník“ neprobíhají dle uzavřené smlouvy. Město se tedy rozhodlo nechat zpracovat právní analýzu dalšího postupu, ze které vyplynulo, že nejlepším řešením bude omezení rozsahu díla, což odsouhlasila 12. listopadu 2018 rada města.

Podle tohoto rozhodnutí na zmíněných projektech již nebude pracovat firma SPO Příbram, s. r. o., která vyšla vítězně z výběrového řízení. „Další postup by měl být takový, že zbývající část nezbytná k dokončení obou staveb bude vysoutěžena popřípadě zadána přímým zadáním jiné firmě tak, aby stavby mohly být dokončeny co nejdříve,“ uvádí starosta města Jindřich Vařeka.

Původní termíny dokončení u projektů „Objekt zázemí Nový rybník“ a „Stavební úpravy a přístavba Junior klubu“ byly shodně 22. května 2018. S ohledem na stávající situaci není prozatím možné uvést nové termíny dokončení.

„Přestože datum dokončení staveb bylo již v květnu, nebylo stále jasné, kdy bude hotovo. Ze strany dodavatele zaznělo opakovaně několik termínů, které nikdy nebyly dodrženy. Rychlejší řešení je omezení stavby a nové vysoutěžení. Chceme tímto krokem předejít kupení problémových akcí,“ doplnil 1. místostarosta Martin Buršík.

Pokud jde o provozování zařízení, restauraci v areálu Nového rybníku by měla provozovat Sportovní zařízení města Příbram, která zajišťují správu celého areálu. V případě Junior klubu město stále zvažuje variantu, ve které by Junior klub provozovalo samo, popřípadě prostřednictvím SZM. „Zájemců o pronájem Junior klubu na jednorázové akce se nám ozývá mnoho, jsem tedy přesvědčen, že toto zařízení bude veřejností hodně využívané,“ dodal Jindřich Vařeka.

 

 

Stavební úpravy a přístavba Junior klubu                       

Původní termín dokončení do 22. května 2018, dodatkem termín prodloužen do 9. července 2018 + až 45 dnů (dle dodatku č. 1 – prodloužení až o 45 dní v závislosti na vlhkosti podkladu pod stěrkou)
Cena díla je 13 248 063,48 Kč vč. DPH

                           

Objekt zázemí Nového rybníka

Původní termín dokončení do 22. května 2018, upravený termín dokončení do 17. července 2018.
Původní cena díla: 13 079 885 Kč vč. DPH, třemi dodatky upravená cena díla je 13 914 284,54 Kč vč. DPH

  

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
  eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 1570 | Aktualizováno: 21. 11. 2018