Rada města Příbram zřizuje devět komisí

 

Rada města zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. „V běžných každodenních otázkách je město řízeno radou města, která je sedmičlenná. Těchto sedm lidí nemůže vědět všechno, a proto dává ve většině svých rozhodnutí na názory odborných útvarů a komisí,“ přiblížil potřebu komisí Rady města starosta Jindřich Vařeka.

Na volební období 2018-2022 je schváleno celkem devět komisí. Komise se schází dle potřeby a vlastního plánu práce, minimálně však čtyřikrát za rok.

 

Členy komisí, kterými mohou být zastupitelé, občané i fyzické osoby, byli jmenováni:

Bytová komise – Vladimír Král (předseda), František Jobek, Marta Frýbertová, Jana Valterová, Ladislav Truhlář, František Caithaml a Šárka Schejbalová

Dopravní komise – Václav Švenda (předseda), Milan Hrudka, Pavel Štanc, Petr Magera, Patrik Švarc, Ladislav Pechar a Josef Bouše

Komise kulturní, letopisecká a památková – Milan Hrudka (předseda), Petr Kollert, Jana Valterová, Vladimír Král, Jaroslava Stojčetović, Ladislav Marek a Vladimír Srnka

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport – Jiří Holý (předseda), František Jobek, Jakub Hušek, Jitka Charyparová, Miroslav Peterka, Renata Vesecká, Antonín Schejbal, Daniel Rosenbaum a Karel Makovec

Komise pro realizaci majetku města – Martin Buršík (předseda), Petr Rotter, Jan Mára, Aleš Drechsler, Petr Oktábec, Jaroslav Kumhera a Milan Vančát

Komise pro výchovu a vzdělávání – Vladimír Král (předseda), Zorka Brožíková, Dagmar Kredbová, Radka Štáhlová, Olga Vohradská, Jarmila Potůčková, Bohuslav Burda, Simona Luftová a Tomáš Hlaváč

Komise Smart city – Roman Mráz (předseda), Vladimír Karpíšek, Jan Schneider, Tomáš Trávníček a Tomáš Podlena

Komise zdravotní a sociální – František Hauser (předseda), Jan Konvalinka, Monika Ciklerová, Jaroslava Davidová, Jiřina Adamová, Jiří Doležal, Alena Zemková, Dagmar Vaňousová a Simona Luftová

Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě – Blanka Studničná (předseda), Alena Hlubučková, Tomáš Dvořáček, Martin Melmuk, Viktor Stejskal, Dagmar Vaňousová a Ján Pajtai

 

 

Stručný obsah činnosti komisí

Bytová komise spolupracuje s Městskou realitní kanceláří při přijímání žádostí a přidělování bytů, dále na prověrkách užívání bytů, vyjadřuje se ve sporných případech k užívání bytů a stížnostem doručeným MěÚ nebo MěRK z oblasti bytové politiky...

Dopravní komise projednává a posuzuje dopravní situaci na území města, navrhuje možná řešení vzniku nových parkovacích míst a podává náměty k práci městské policie v oblasti parkování a dopravy ve městě…

Komise kulturní, letopisecká a památková – vyjadřuje se k otázkám a k řešení kulturní problematiky města, posuzuje návrhy občanů v oblasti kultury, navrhuje přidělování finančních příspěvků pro oblast kultury, řeší vedení kroniky města, navrhuje pojmenování a přejmenování ulic, věnuje se evidenci, ochraně, využití a rekonstrukci historických objektů a památek…

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport – sleduje sportovní a tělovýchovné aktivity, upozorňuje na nedostatky a navrhuje možná řešení a zlepšení, kontroluje a ovlivňuje přidělování příspěvku na sport a tělovýchovnou činnost…

Komise pro realizaci majetku – vyjadřuje se k žádostem o odprodej nebo pronájem či nákup pozemků a nemovitostí, projednává materiály shromážděné Odborem správy majetku pro rozhodnutí rady města a následně zastupitelstva města o způsobu nakládání s majetkem…

Komise pro výchovu a vzdělávání – projednává otázky a podněty, které se týkají činnosti škol a školských zařízení…

Komise Smart city – vyhledává možnosti „chytrých řešení“ využívajících smart technologie pro zlepšování činnosti úřadu, zajišťování ekologického přístupu, zvyšování komfortu života pro občany města Příbram na jeho území

Komise zdravotní a sociální – zabývá se otázkami problematiky handicapovaných občanů, otázkami týkajícími se sociální a zdravotní péče

Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě – zabývá se tvorbou a ochranou životního prostředí
 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 1601 | Aktualizováno: 23. 01. 2019