Rekonstrukce aquaparku: Beseda s občany bude 7. září

Před prázdninami schválilo příbramské zastupitelstvo záměr rekonstruovat aquapark. Současně s tím vedení města vyzvalo občany ke spolupráci na řešení jeho budoucí podoby formou dotazníkového šetření. Dodnes bylo odevzdáno více než 1500 anketních lístků, jejich sběr skončí posledního srpna. Na začátku září pak proběhne o chystané rekonstrukci aquaparku veřejná debata.

Účastníci budou seznámeni s výsledky ankety přehledně zpracovanými dle námětů a reálných možností vzniku nové podoby aquaparku. Na setkání bude také představena prvotní jednoduchá studie zpracovaná na základě výsledků ankety a také ekonomicko-provozní analýza, kterou si město nechává zpracovat. Rovněž bude nastíněn i předběžný harmonogram prací.

Beseda se uskuteční ve středu 7. září 2016 od 17 hodin v jednacím sále města Příbram v bývalé budově Rudných dolů, náměstí T. G. Masaryka č.p. 121.

Dotazník je možné až do 31. srpna vyplnit elektronicky zde: http://dotaznik.pribram.eu

 Počet zobrazení: 2531 | Aktualizováno: 15. 08. 2016