Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 3. etapa

V polovině března 2015 byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“, jehož předmětem je rekonstrukce sedmi úseků místních komunikací na území města Příbram. K rekonstrukci byly vytipovány tyto ulice: část ul. Jinecká, ul. Hrabákova, nám. Dr. Josefa Theurera, část ul. Březnická, část ul. Čechovská, část ul. Sportovní a ul. K Dolu Marie.

Projekt je řešen především v intravilánu města a navazuje jak na předešlé etapy rekonstrukce místních komunikací, tak i na rekonstruované objekty města. Do tohoto projektu byly vybrány komunikace na základě technického stavu a nevyhovujících parametrů, a to v oblastech se zvýšenou intenzitou dopravy a zároveň v oblasti se zvýšeným počtem organizací (firem, škol, úřadů apod.), které vyžadují kvalitní napojení. Realizací projektu bude vyřešen nevyhovující technický stav a parametry předmětných úseků místních komunikací, včetně doplnění bezpečnostních prvků pro chodce a další účastníky silničního provozu.

Celkové náklady na realizaci jsou cca 30 mil. Kč. Na tento projekt byla schválena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 20 mil. Kč. Plánovaný termín ukončení realizace projektu je polovina srpna tohoto roku. V rámci tohoto projektu město Příbram spolupracuje s dlouhodobými partnery, kterými jsou Okresní hospodářská komora v Příbrami, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje – pobočka Příbram I, Spolek Prokop Příbram a společnost ARRIVA Praha.

 Dopravní uzavírky v rámci tohoto projektuPočet zobrazení: 3071 | Aktualizováno: 25. 03. 2015