Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Revitalizací ulice Gen. Kholla dojde k rozšíření parkovacích míst

0 0 0

 

Rozsáhlá plánovaná rekonstrukce začne v polovině července, po jejím dokončení bude v oblasti téměř 200 parkovacích míst 

Připravovanou rekonstrukci v ulici Gen. Kholla zdržel požadavek na přeložení kabelů vysokého napětí společnosti ČEZ. Nyní mohou začít práce jak na zmíněné přeložce vedení, tak na samotné rekonstrukci.

„V polovině července budou zahájeny práce na projektu s názvem Rozšíření parkovacích míst v ulici Gen. Kholla. Projekt kromě samotných parkovacích míst počítá s kompletní úpravou prostoru, vybudováním nových kontejnerových stání, instalací osvětlení a parkovými úpravami. Práce začnou v horní části ulice tak, aby se mohlo pracovat souběžně na úpravě uličního prostoru a přeložce distribučního zařízení společnosti ČEZ,“ uvedl starosta Jan Konvalinka k zahájení rekonstrukce v ulici Gen. Kholla.

Několikaměsíční stavební práce budou plánovány tak, aby vždy bylo možné v některých úsecích ulice parkovat. Předpoklad dokončení stavby je do konce letošního roku, záležet bude samozřejmě na klimatických podmínkách. 

Stavbu vysoutěžila firma Vodohospodářské stavby Plzeň, s. r. o., za částku 10 450 708 Kč bez DPH. Náklady na přeložku distribučních sítí jsou 1 223 802 Kč bez DPH. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 589 | Aktualizováno: 09. 07. 2021