Režim provozu na účelových komunikacích v CHKO Brdy

Dne 2. 12. 2015 obdržel pan starosta následující dopis týkající se úpravy režimu provozu na účelových komunikacích na území bývalého Vojenského újezdu Brdy.

 

Vážený pane starosto,

dnem 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů).

Vzhledem ke změněné situaci v území rušeného Vojenského újezdu Brdy související se vznikem CHKO Brdy, vyhlášeného Nařízením vlády č. 292/1995 Sb., účinného od 1. 1. 2016, Vás chci seznámit s režimem provozu na účelových komunikacích na území bývalého Vojenského újezdu Brdy.

Od 1. ledna 2016 zůstává na tomto území v platnosti „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“. Většina komunikací bude opatřena závorou a zákazovou dopravní značkou s dodatkovou tabulkou.

Na účelové komunikace bývalého Vojenského újezdu Brdy mají vjezd povolen:

- vozidla IZS (Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Vojenská policie, záchranná služba atd.),
- vozidla AČR v rámci výcviku a po dovohoru s vlastníkem pozemků o využití komunikace pro výcvik,
- vozidla státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (dále jen VLS),
- vozidla vlastnící povolení k vjezdu a stání v lesích, vydané vlastníkem komunikace (VLS).

Časově omezené povolení k vjezdu a stání motorového vozidla v lesích bude od 1. 1. 2016 vydávat VLS, ředitelství divize Hořovice, Slavíkova 106, 262 23  Jince v řízení na základě písemné žádosti.

Aby mohla být žádost kladně vyřízena, musí mít žadatel o povolení oprávněný důvod k vjezdu a stání na těchto komunikacích a to zejména:

- státní správa – vozidla správy CHKO,
- výkon práce na dotčeném území (obsluha zařízení, zaměstnanci útvarů nebo práce v objektech atd.),
- hospodářská činnost nebo služby pro vlastníka nemovitosti (VLS, CHKO, LČR, Povodí Vltavy atd.),
- činnost obce na katastrálním území obce, obsluha obecního majetku (vodní zdroje).

Žádám Vás, pane starosto, o zveřejnění zásad provozu na účelových komunikacích na území bývalého Vojenského újezdu Brdy a seznámení Vašich občanů s tímto režimem.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Petr Švadlena, ředitel divize Hořovice
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

 

Brdy - pod Jordánem
Foto: město Příbram, Pavlína SvobodováPočet zobrazení: 4819 | Aktualizováno: 03. 12. 2015