Řidiči si zvykají na nový parkovací režim na Drkolnově

 

Na „bílé“ ano, na „žluté“ ne: Řidiči si zvykají na nový parkovací režim na Drkolnově

Pro řidiče v oblasti příbramského sídliště Drkolnov začala platit podstatná změna v režimu parkování. Během června byl prostor sídliště osazen dopravní značkou „Zóna – zákaz stání mimo vyznačená parkovací stání“ a místa, kde je možné parkovat, jsou vyznačena příslušným vodorovným dopravním značením – bílou barvou. Místa, kde se parkovat nesmí, jsou vyznačena barvou žlutou.

Hlavním důvodem změny režimu parkování byla zejména neukázněnost řidičů, kteří mnohdy parkovali na všech úzkých komunikacích vnitrobloku včetně křižovatek, čímž znemožňovali průjezd vozidel Hasičského záchranného sboru. Hasiči pak nemohli projet s výškovou technikou, jež je důležitá pro případnou záchranu lidí z vyšších pater budov, pokud by došlo k požáru. Případný zásah v takových případech trvá déle a je mnohem komplikovanější.

Dalším důvodem změn je zvyšující se počet automobilů: „S přibýváním aut se zároveň zhoršují i životní podmínky těch, kteří jsou zvyšující se dopravou a četností automobilů nejvíce postiženi. Především ve večerních a nočních hodinách se popojíždění automobilů, svícení do oken, hluk, koncentrace zplodin, apod. dostávají přes únosnou míru,“ uvedl v této záležitosti příbramský starosta Jindřich Vařeka.

Nový parkovací režim se podle vyjádření starosty testuje právě teď, v průběhu prázdnin, kdy je provoz nejmenší, a obyvatelé tak budou mít možnost uvyknout novému řešení. „Pokud se v příštích měsících ukáže, že opatření jsou nefunkční, popřípadě nedostačující, město bude připraveno vyvíjet další aktivity směrem k vyřešení svízelné situace s parkováním na Drkolnově,“ dodal Vařeka.

Podle Vařeky si město velmi dobře uvědomuje i to, že lidé potřebují mít možnost vyložit nákup, dítě, kočárek, apod. co nejblíže svému vchodu do domu. Z tohoto důvodu proto nebude nikde rozmísťováno dopravní označení zamezující zastavení vozidla. Na většině vnitřních komunikací bude omezeno pouze stání. Naproti tomu stání v křižovatkách, na přechodech a na trávnících již nebude možné nadále tolerovat.

Co se týče počtu a možností využití parkovacích stání, Vařeka dále zdůrazňuje, že se pro řidiče nedávno otevřela dvě nová parkoviště. První je u čerpací stanice a slouží pro 34 osobních automobilů. Druhé parkoviště je u Březohorského hřbitova a má kapacitu 86 parkovacích míst.

Také již celé parkoviště v ulici Šachetní je zpřístupněno veřejnosti. V příštích dnech budou odstraněny ploty mezi jednotlivými částmi parkoviště a bude zrealizováno vodorovné dopravní značení. „Celé parkoviště v ulici Šachetní bude nepřetržitě monitorováno z nově zřizovaného kamerového bodu napojeného na centrální dohledový systém městské policie. Termín uvedení do provozu se předpokládá koncem září tohoto roku,“ doplnil Vařeka na závěr.

Pavlína Svobodová, DiS.
tisková mluvčí
 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbram

 

 

 

 Počet zobrazení: 1733 | Aktualizováno: 04. 07. 2018