Říjen - měsíc úklidu

Tisková zpráva 30. 9. 2015

Do říjnového úklidu Příbrami se zapojí dobrovolníci, neziskové organizace, ale i školy

Udržování čistoty ulic a veřejných prostranství mnohdy nebývá jednoduchým úkolem. Zejména v okolí některých ubytoven v našem městě to mnohdy nevypadá úplně vábně. Vedení města proto společně s Městskou policií Příbram, Technickými službami Příbram, neziskovými organizacemi, některými školami a hlavně společně s majiteli ubytoven naplánovalo na měsíc říjen 2015 několik úklidových akcí. Do úklidu města se může zapojit také kdokoliv z vás!

 • První dvě akce jsou naplánovány na pondělí 5. října a budou se zabývat zejména úklidem kolem ubytoven v místě srazu. Sraz bude vždy v 10 a 15 hodin:
  Místo srazu první akce: v ulici Pod Čertovým pahorkem, v prostoru před restaurací Sport
  Místo srazu druhé akce: na rohu ulice Bratří Čapků a S. K. Neumanna 
 • Další dvě akce se uskuteční ve středu 7. října. Sraz bude opět vždy v 10 a 15 hodin:
  Místo srazu první akce: prostor před restaurací Na Chmelnici
  Místo srazu druhé akce: v prostoru před OD OBI: u kruhového objezdu ve Školní ulici
 • Poslední dvě říjnové akce se budou konat 8. a 9. října:
  V rámci preventivně naučné akce se do úklidu našeho města zapojí i žáci některých základních a středních příbramských škol se svými učiteli. Nižší ročníky budou uklízet nepořádek v blízkosti svých škol, vyšší ročníky vyrazí na vzdálenější místa dle předem připraveného harmonogramu. Žáci budou samozřejmě důkladně poučeni o bezpečnosti práce, doprovázet je a pomáhat jim budou strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie Příbram. Uklízet se budou veřejná sportoviště, zelené plochy, veřejná prostranství, dětská hřiště a okolí škol.

Technické služby zajistí přistavení kontejnerů, Městská policie zajistí ochranné pomůcky a pytle na odpad a společně s asistenty prevence kriminality dohlédnou nad zdárným průběhem akce.

Všechny dílčí úklidové akce se uskuteční za spolupráce města Příbram, Technických služeb, Městské policie Příbram se zapojením dobrovolníků z řad nájemníků ubytoven, Azylového domu Příbram, neziskových organizací (NZDM Bedna, Magdalena, Alka) a dalších. Připojit se může kdokoliv z vás. Pro dobrovolníky je po práci připraveno malé občerstvení.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 Počet zobrazení: 2901 | Aktualizováno: 01. 10. 2015