Říjnový úklid Příbrami odstartoval v okolí ubytoven

Tisková zpráva 6. 10. 2015

Udržování čistoty ulic a veřejných prostranství mnohdy nebývá jednoduchým úkolem. Zejména v okolí některých ubytoven v našem městě to mnohdy nevypadá úplně vábně. Vedení města proto společně s Městskou policií Příbram, Technickými službami Příbram, neziskovými organizacemi, některými školami a hlavně společně s majiteli ubytoven naplánovalo na měsíc říjen 2015 několik úklidových akcí. Včera se začalo s úklidem v okolí ubytoven v ulici Pod Čertovým pahorkem.

„Byla jsem mile překvapena, kolik lidí se do úklidu kolem ubytoven zapojilo. Přišli rodiče i se svými dětmi předškolního věku, sešlo se zhruba 30 lidí,“ uvedla k účasti na úklidu v ulici Pod Čertovým pahorkem místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že v současné době je velmi dobře nastavena spolupráce mezi městem a majitelem ubytoven v této lokalitě. „Úklidová akce byla pro lidi žijící na tomto místě mimo jiné motivací nejen k tomu, aby měli ve svém okolí uklizeno, ale i k postupnému nastartování motivace k řešení vlastní, mnohdy nepříznivé životní situace,“ dodala místostarostka.

Další dvě úklidové akce se uskuteční ve středu 7. října. Sraz bude opět vždy v 10 a 15 hodin. Místo srazu první akce: prostor před restaurací Na Chmelnici, místo srazu druhé akce: v prostoru před OD OBI: u kruhového objezdu ve Školní ulici.

V rámci preventivně naučné akce se do úklidu našeho města zapojí 8. a 9. října také žáci některých základních a středních příbramských škol se svými učiteli. Nižší ročníky budou uklízet nepořádek v blízkosti svých škol, vyšší ročníky vyrazí na vzdálenější místa dle předem připraveného harmonogramu. Žáci budou samozřejmě důkladně poučeni o bezpečnosti práce, doprovázet a pomáhat jim budou strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie Příbram. Uklízet se budou veřejná sportoviště, zelené plochy, veřejná prostranství, dětská hřiště a okolí škol.

Technické služby zajistí přistavení kontejnerů, Městská policie zajistí ochranné pomůcky a pytle na odpad a společně s asistenty prevence kriminality dohlédnou nad zdárným průběhem akce.

Všechny dílčí úklidové akce se uskuteční za spolupráce města Příbram, Technických služeb, Městské policie Příbram, se zapojením dobrovolníků z řad nájemníků ubytoven, Azylového domu Příbram, neziskových organizací (NZDM Bedna, Magdalena, Alka) a dalších. Připojit se může kdokoliv z vás. Pro dobrovolníky je po práci připraveno malé občerstvení.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 

I tento nepořádek během včerejška zmizel.

 

Městská policie, kromě toho, že přiložila ruce k dílu, zajistila ochranné pomůcky a pytle na odpad a společně s manažerkou prevence kriminality a asistenty prevence kriminality dohlédla nad zdárným naplánováním a průběhem akce.

 

Úklid probíhal okolo ubytoven v ulici Pod Čertovým pahorkem.

 

Místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková při hovoru s obyvateli ubytoven.

 Počet zobrazení: 2921 | Aktualizováno: 06. 10. 2015