Rodinné stromy, možnost výsadby v Příbrami

 

Projekt Rodinné stromy umožní obyvatelům města výsadbu nových stromů, které budou jejich „adoptivními“. Každý si tak může vysadit svůj rodinný strom.

„Setkáváme se s návrhy, že by si sami občané chtěli na nějakém místě vysadit svůj strom. Jde o myšlenku, která se nám líbí, a proto jsme se rozhodli tuto možnost občanům města nabídnout. Takto vysazené stromy budou stromy rodinnými a budou opatřeny jmenovkou,“ uvedl na úvod starosta Jan Konvalinka

Možnosti výběru lokality na výsadbu jsou dvě.

  • Místo, kde by strom měl být vysazen, mohou vybrat sami zájemci. Vhodnost vybraného místa bude posouzena Odborem životního prostředí a správcem zeleně. Budou zohledňovány stanovištní nároky dřevin a soulad s celkovou koncepcí zeleně, od toho se odvíjí přesné umístění stromu i jeho druh.
  • Druhou variantou je výsadba na předem vybrané místo. Jednalo by se o liniovou výsadbu na pozemku města. Vybrané lokality jsou v prostoru od křižáku v Brodské ulici kolem hřiště směrem na Zdaboř a dále prostor od kruhového objezdu k rybníku Kaňka

Všechny návrhy na výsadbu je třeba nahlásit na Odboru životního prostředí, kde proběhne konzultace, případně výběr vhodné dřeviny. Správce zeleně zájemci o výsadbu rodinného stromu poskytne zeminu, kompost, ochranu kmene, kotvení, hydrogel. Samotný strom, jehož pořízení hradí občan, může dle domluvy zajistit správce zeleně. Alejové stromy s minimálním obvodem kmínku 10-12 cm se dle druhu pohybují v ceně od 2 500 do 3 500 Kč. Výsadbu pod dohledem správce zeleně provede občan sám a po jeho označení jmenovkou bude následnou péči v liniové výsadbě zajišťovat správce zeleně, u výsadby jednotlivých stromů bude péče, včetně zalévání, přímo na občanech. 

V případě, že patříte mezi ty, kteří chtějí mít ve městě svůj rodinný strom, získáte více informací na Odboru životního prostředí.

Kontaktní osobou je městská sadovnice Daniela Wagnerová, tel. 318 402 485, daniela.wagnerova@pribram.eu

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946  

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 Počet zobrazení: 1215 | Aktualizováno: 29. 07. 2020