Rozpočet byl schválen jako schodkový

0 0 0

 

Přelom roku pravidelně patří schvalování rozpočtu. Zastupitelé města při prosincovém jednání po drobných úpravách schválili rozpočet města na rok 2021.

 

Na jednání zastupitelstva byl předložen jak rozpočtový výhled na roky 2022-2025, tak samotný rozpočet na rok 2021.

„Jsem rád, že zastupitelé na pondělním jednání schválili většinou hlasů rozpočtový výhled i rozpočet na rok 2021. Velmi mě těší, že se k rozpočtu vedla diskuze a zastupitelé přišli s několika změnami, které jsme na základě hlasování mohli v rozpočtu ihned zohlednit. Rozpočet byl schválen jako schodkový s tím, že na straně příjmů je počítáno s částkou 856 milionů korun a na straně výdajů přesáhneme jednu miliardu korun – 1,053 miliardy korun. Schodek bude financován z přebytků minulých let a je určen výhradně na investiční výdaje,“ uvedl po jednání k rozpočtu města 1. místostarosta Martin Buršík.  

V příštím roce nás čeká řada finančně náročných projektů. Jmenovat můžeme například stavbu Domova seniorů v Žežické ulici, rekonstrukci ulice Gen. Kholla, díky které se dočkáme významného počtu nových parkovacích míst, revitalizaci Čekalíkovského rybníka. S vysokými investicemi se počítá také ve vodohospodářském majetku. Zde je možné zmínit vybudování kanalizace v Lazci nebo nutné zkapacitnění čistírny odpadních vod.  

„Příprava velkých investic trvá dlouhou dobu. Snažíme se vždy upravit celý uliční prostor, to v minulosti nebylo zvykem. Nemá smysl jen vyměnit asfalt na chodníku nebo silnici, když jsou v žalostném stavu sloupy veřejného osvětlení, chybí dostatečný počet parkovacích míst nebo jsou kontejnery nevyhovující. Tyto velké investiční akce řešíme systematicky,“ dodal místostarosta Buršík. 

 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 489 | Aktualizováno: 09. 12. 2020