Sběr návrhů participativního rozpočtu odstartoval

 

V loňském roce mohli občané našeho města poprvé v rámci participativního rozpočtu rozhodnout o tom, jakým způsobem bude proinvestován jeden milion korun. Do projektu bylo přihlášeno více než čtyřicet návrhů, z nichž se tři dočkaly realizace.

Díky zájmu, který veřejnost projevila, se projekt dostává do druhého ročníku. Od začátku ledna až do konce února budou sbírány návrhy projektů, které by veřejnost chtěla realizovat. Poté, stejně jako v loňském roce, dojde k setkání s navrhovateli a posouzení proveditelnosti návrhů.

„Celkový koncept participativního rozpočtu se nemění, nicméně došlo k aktualizaci pravidel na základě zkušeností z prvního ročníku. Hlavní myšlenkou je, aby se do hlasování zapojili občané, kteří v Příbrami žijí, studují nebo tráví pravidelně svůj volný čas. O podporu místní komunity jde především,“ říká Zuzana Kučerová, koordinátorka projektu.

Úspěšnost podaného návrhu se odvíjí od jeho realizovatelnosti. Návrhy by měly v první řadě být veřejně prospěšné a primárně řešit úpravy veřejných prostor. U navržených projektů je třeba, aby byly městem realizovatelné, ve vlastnictví a na území města. Všechny podané návrhy by měly směřovat mimo oblast údržby a oprav chodníků a komunikací.

Pokud tedy máte myšlenku, jakým způsobem by se mohly finanční prostředky investovat, nenechávejte si ji pro sebe. Pro podání návrhu je k dispozici online formulář na webových stránkách spolecne.pribram.eu. Své návrhy budete moci konzultovat se zaměstnanci městského úřadu na veřejných setkáních ve dnech 20., 27. února 6. března.

Stručná a jasná pravidla tedy znějí: Navrhovatel může podat pouze jeden návrh. K podání návrhu bude sloužit pouze online formulář. Město může učinit v jednotlivých návrzích nezbytné technické úpravy, které nemění smysl navrhovaného projektu. Automaticky bude realizován nejúspěšnější návrh. Z ostatních projektů, o nichž bylo hlasováno, budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího projektu až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků. Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v pořadí, bude o něm a dalším postupu rozhodovat rada města.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 

 

Úspěšné projekty prvního ročníku

Cyklistická koncepce města Příbram – v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele zpracování koncepce. Realizace je plánována do konce května 2019.

Renovace laviček na Svaté Hoře – na Svaté Hoře bude vyměněno celkem dvacet laviček. Renovace se týká sezení mezi stromy v aleji vedoucí od nádvoří před bazilikou směrem ke studánce a v sadu u Svatohorských schodů. Nové lavičky budou odpovídat návrhu architekta města Jaroslava Malého. V současné době se koná správní řízení, které vedou Památková péče Městského úřadu Příbram a Památková péče Středočeského kraje. Instalaci laviček zajistí Technické služby Příbram do konce dubna 2019, a to v závislosti na klimatických podmínkách.

Přes Kaňku bezpečně na Padák – tento projekt je zaměřen na bezpečné propojení tzv. Zelené páteře města s lesoparkem Padák a Hatě. Cílem je upravit stávající zeleň, vybudovat nový chodník a odpočinková místa, kde bude přístřešek s posezením, a postavit vyhlídkové molo na rybníku Kaňka. Projekt je v současné době ve fázi projektové přípravy. Vlastní realizace by se měla uskutečnit v květnu a červnu letošního roku.Počet zobrazení: 1286 | Aktualizováno: 07. 01. 2019