Sdělení o zrušení 19. zasedání ZM Příbram 12. 10. 2020

 

Starosta města Příbram informuje občany, že svolané 19. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se mělo konat dne 12. října 2020, v tomto termínu realizované nebude.

  

Termín zasedání tohoto zastupitelstva bude sdělen obvyklým způsobem. 

S ohledem k současnému vládou vyhlášenému stavu nouze a epidemiologické situaci rozhodl starosta, že v zájmu zdraví občanů zruší již svolané zasedání zastupitelstva.

Veškeré body zařazené do programu tohoto zastupitelstva budou řádně projednány v náhradním termínu. 

 

Mgr. Jan Konvalinka 
starosta města

 Počet zobrazení: 347 | Aktualizováno: 10. 10. 2020