Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

 

 

              

 

 

 

Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram se uskutečnilo v obci Dubenec
 

V pondělí 25. května 2020 se uskutečnilo v obci Dubenec v rámci Valné hromady DSO ORP Příbram již 9. Setkání starostů Centra společných služeb (CSS), které je financováno na základě spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Programem setkání starostů bylo mimo jiné i projednání partnerství Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko. V tomto bodě se starostové shodli na tom, že partnerství nebo případný vstup do TO Brdy a Podbrdsko by si každá obec měla řešit samostatně.  

Dalším důležitým bodem jednání byla likvidace odpadů v rámci projektu „Zefektivnění nákladů na svoz a likvidaci odpadu“. Zde proběhla velká diskuse, ze které vyplynulo, že do další Valné hromady DSO ORP Příbram podá každý ze starostů návrh, jak by si představoval řešit problematiku odpadů, aby došlo k efektivnímu řešení otázky odpadového hospodářství na území konkrétní obce. Na základě výstupů bude zpracován návrh možných variant za celé území DSO, o kterých se bude jednat na další valné hromadě svazku.

Na závěr se starostové zabývali současným tématem, a to tzv. kompenzačním bonusem, který projednává Poslanecká sněmovna ČR. Starostové se shodli, že tento návrh tak, jak ho předložila vláda ČR, je pro obce velkou finanční zátěží a bude velkým problémem, jak dofinancovat realizované projekty. Domnívají se, že by mohlo dojít k omezení nebo dokonce k úplnému zastavení investic obcemi.

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Následná diskuse trvala do podvečerních hodin.

 

Bc. Jiří Kužel
Tajemník DSO ORP Příbram

 

 Počet zobrazení: 554 | Aktualizováno: 27. 05. 2020