Slavnostní otevření Brd

Fabián symbolicky na Nový rok odemkl CHKO Brdy

Brdy se úderem dnešní půlnoci, tedy 1. 1. 2016, staly Chráněnou krajinnou oblastí a otevřely se svým prvním návštěvníkům. U této příležitosti dnes uspořádalo město Příbram neformální oslavu této události v Příbrami – Orlově, jednom z nástupních turistických míst do Brd. Někteří se z  Příbrami do Orlova svezli historickým autobusem příbramských Technických služeb, ale zájem byl tak veliký, že se bohužel na některé nedostalo.

Na čtyři stovky turistů, cyklistů, Sokolů a dalších spolků a návštěvníků vyslechlo při zahájení slavnosti zajímavé informace o minulosti území, poté šťastné časy a čilý turistický ruch nově vzniklé CHKO Brdy popřál i starosta města Příbrami Jindřich Vařeka spolu s místostarostou Václavem Švendou, a nakonec došlo i k setkání s Fabiánem, vládcem a pánem brdských lesů, který je široké veřejnosti symbolicky otevřel: „Pohoří Brdské dnem tímto natrvalo odemykám k všelikému prospěchu, blahu a libosti všeckněm lidem počestným a vůle nejlepší a jim je zůstavuji, aby nikdo již více nemohl je užíti k prospěchu sobeckému, neb rejdům nekalým. Toto pohoří nechť je nadále otevřeno v každou dobu roční pro všeckny lidi dobré vůle a úmyslů čistých, aby v něm čerpali sílu, smír ducha a city povznášející, ku konání svému bohulibému.“

Svoji novou techniku určenou na udržování pořádku v Brdech na místě předvedla také Policie České republiky. Pak se spolu s příbramskými turisty zájemci vydali na vycházku na vrchol hory Třemošná (779 m) a vyhlídku Kazatelna.

Brdy se tak po devadesáti letech otevřely veřejnosti.

 

Klub českých turistů do Orlova vyrazil pěšky z Březových Hor.

 

 

Historický autobus Technických služeb města Příbram.

 

 

Cyklisté v Brdech vítáni.

 

Setkání s Fabiánem, vládcem a pánem brdských lesů, a lesní žínkou Brdonkou.

 

Policie ČR předvedla novou techniku, určenou na udržování pořádku v Brdech.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: pavlina.svobodova@pribram-city.czPočet zobrazení: 2975 | Aktualizováno: 01. 01. 2016