Socha je zpět v Arnoštových sadech

0 0 0

 

Socha poškozená pádem stromu je zrestaurována a vrácena zpět na své místo v Arnoštových sadech

 

Socha jinocha s praporem a ratolestí z dílny Václava Šáry, která je od roku 1927 součástí Pomníku padlým v 1. světové válce v Arnoštových sadech, se po dvou letech vrátila na své místo. 

Na konci června roku 2021 byla socha jinocha v Arnoštových sadech poškozena pádem stromu způsobeným bouřkou. V říjnu byla následně odborně demontována a odvezena k restaurování do atelieru Terrigena Art. Ve středu 13. září 2023 byla socha instalována zpět na své místo.  

Socha jinocha byla na žulový podstavec osazena již potřetí – prvně to bylo ve zmíněném roce 1927, kdy byl 28. října u příležitosti výročí vzniku republiky celý pomník odhalen. V době nacistické okupace byla socha i všech dvanáct bronzových desek s 255 jmény padlých demontována a na své místo se vrátila zpět až v roce 1946. 

V době sejmutí sochy z podstavce v roce 2021 byla nalezena časová kapsle, která obsahovala výše uvedené informace z doby nacistické okupace. Tato kapsle společně s novým poselstvím bude na své místo vrácena při pietním aktu u příležitosti výročí vzniku republiky, který se uskuteční s předstihem již 25. října 2023.

„Obsah nové časové schránky jsme konzultovali s historiky, konkrétně s ředitelem Hornického muzea Příbram Josefem Velflem a ředitelkou Státního okresního archivu Příbram Věrou Smolovou. Bylo nám doporučeno, abychom se drželi toho, co bylo v té původní časové schránce. Tedy informací o tom, jak socha vznikala, jak byla opravována a kdo se na její opravě podílel. Informace v nové schránce tedy budou podobné, kdo sochu opravil a proč. Zároveň přidáme informaci o současném stavu města, kolik má obyvatel, jakou má rozlohu a podobně. Součástí bude také poselství našim potomkům, aby se vyvarovali válek, neboť i my žijeme v době, která není snadná,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Oprava sochy byla potřebná a na její přípravě se pracovalo. Realizaci samotnou uspíšil pád stromu a tím způsobený havarijní stav. Prvotním úkolem celého restaurátorského zákroku bylo co nejšetrnější vyjmutí původní nosné konstrukce sochy a provedení nové z nerezového materiálu. Zákrok byl řešen odkrytím nutných částí sochařské modelace. Následně bylo provedeno plastické doplnění chybějících částí sochařské modelace a na závěr povrchová patina. 

Než byla socha osazena zpět na své místo, došlo také k očištění a úpravě žulového pomníku, bronzových desek se jmény padlých, znaku města a desky s nápisem Za svobodu a nový život 1914-1918. 

Cena restaurátorských prací vyšla na 1 135 827 Kč vč. DPH

 

 

  • 28. října 1927 odhalení pomníku v Arnoštových sadech
  • roku 1936 byly na pomníku odhaleny desky se jmény padlých v 1. světové válce
  • v průběhu nacistické okupace byla socha z pomníku odstraněna včetně bronzových desek
  • roku 1946 byla zrestaurovaná socha vrácena na své místo
  • 2010 pomník prohlášen kulturní památkou
  • červen 2021 poničení sochy pádem stromu
  • září 2023 zrestaurovaná socha vrácena na své místo 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

 

 Počet zobrazení: 597 | Aktualizováno: 14. 09. 2023