Sociální poradna

Od 1. 7. 2015 se stala Poradna města Příbram Sociální poradnou a je střediskem Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram.

I nadále poskytuje odborné sociální poradenství, sociální služba je registrována dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální poradenství je zaměřeno zejména na občany s dluhy, osoby v krizi, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti a rodiny s dětmi. Poradenství Sociální poradna poskytuje formou individuálních pohovorů s uživateli služby, kteří se na pracovníky Poradny obrátí osobně, telefonicky, dopisem či e-mailem.

Od dubna 2015 Sociální poradna nabízí také terénní sociální poradenství, kdy pracovnice pravidelně dochází například do azylového domu, do ubytoven a aktivně spolupracuje s asistenty prevence kriminality. Sociální poradna úzce spolupracuje s dalšími institucemi města Příbram a blízkého okolí.

V poradně můžete využít služeb sociálních pracovnic nebo psycholožky. Psycholožka Vám bude nápomocna při překonávání náročných životních situací.

Od 1. 7. 2015 začala fungovat nová sociální služba, která je registrována dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). Posláním této služby je poskytnout odbornou pomoc a podporu v rámci vytváření harmonického a zdravého rodinného prostředí pro rodiny s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace. SAS nabízí odborné sociální poradenství, podporu a pomoc při komunikaci s úřady či institucemi, při nastavení hospodaření a vedení domácnosti, podporu při nácviku rodinných dovedností. Dále podporuje rodinu při návratu dítěte z ústavní výchovy.

Sociální poradna a také SAS od 20. července 2015 nově působí v prostorách ubytovny firmy Stavus, a. s., Pod Čertovým pahorkem 484 vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 hodin – odborné sociální poradenství, a v úterý od 9.00 do 12.00 hodin – SAS, poradenství v těchto prostorách je určeno zejména pro ubytované v ubytovnách v Příbrami.

Základními pravidly pro poskytování služeb Sociální poradny a Sociálně aktivizačních služeb je bezplatnost, profesionalita, nestrannost, nezávislost a diskrétnost a interdisciplinární přístup.

Provozní doba Sociální poradny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV:

pondělí     12.00-17.00  odborné sociální poradenství                   
pondělí 13.00-16.00  psychologické služby
úterý 7.30-12.30  odborné sociální poradenství
středa 12.00-17.00  odborné sociální poradenství
čtvrtek 7.30-12.30  odborné sociální poradenství

Tel.: 318 498 281, 318 498 282, 778 751 174
e-mail: poradna@mesto-pribram.cz

 

Provozní doba Sociální poradny v ubytovně Stavus, a. s., Pod Čertovým pahorkem 484, Příbram VII:

 pondělí        9.00-12.00  odborné sociální poradenství           


 

Provozní doba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na adrese Tyršova 107, Příbram I (ve dvoře)

pondělí       7.30-16.00   sociálně aktivizační služby                 
úterý 7.30-15.00 sociálně aktivizační služby
středa 7.30-17.00 sociálně aktivizační služby
čtvrtek 7.30-16.00 sociálně aktivizační služby
pátek 7.30-14.30 sociálně aktivizační služby

Tel.: 778 751 172, 778 751 173
e-mail: sas@senioripribram.cz

 

 

Provozní doba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ubytovna Stavus, a. s., Pod Čertovým pahorkem 484, Příbram VII:

 úterý        9.00-12.00  sociálně aktivizační služby

  
 

 Počet zobrazení: 4190 | Aktualizováno: 18. 08. 2015