Splatnost poplatků: do 31. 3.

Poplatky za komunální odpad a psí mazlíčky musí být uhrazeny do konce března

Čtvrtek 31. března 2016 je posledním dnem, do kdy musí být příbramskými občany zaplacen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a také místní poplatek ze psů. Pozornost je třeba věnovat výši poplatku za odpad, částka za něj je od 1. ledna 2016 ve výši 552 Kč za osobu za rok.

Poplatky je možné zaplatit těmito způsoby:

1) bezhotovostní platbou na účet města Příbram:

a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),

b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),

2) v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Příbram:
MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro - pokladna,
MěÚ Příbram, nám. T. G. Masaryka 107, přízemí - pokladna, č. dveří 1,

3) složenkou na účet města Příbram (s příslušným variabilním symbolem).

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946Počet zobrazení: 3112 | Aktualizováno: 14. 03. 2016