Společnost Billa podpoří revitalizaci svatohorských sadů

0 0 0


Společnost Billa se dlouhodobě podílí na výsadbě ovocných stromů v českých městech a obcích. Pro rok 2022 putuje dotace také do Příbrami.

Město Příbram bylo úspěšné v dotační výzvě společnosti Billa a je jedním ze dvou měst, kde Billa v příštím roce bude investovat do výsadby zeleně. Město získalo částku 1 523 833 korun na revitalizaci svatohorského sadu. Myšlenka na obnovu ovocného sadu vznikla na základě jeho jedinečnosti v rozloze a stáří v celorepublikovém měřítku a snahy o řešení jeho neutěšeného stavu.

„Projekt, při kterém město spojilo síly se spolkem Svatohorské sady Příbram a Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, zahrnuje celkem 2,9 ha ve vlastnictví města a římskokatolické farnosti. Chystaná obnova se týká prostoru mezi ulicemi Balbínova, Na Leštině a K Mýtu a kolem Sportovního areálu pod Svatou Horou. Díky spolupráci všech subjektů obnovíme sad, který ke Svaté Hoře jednoznačně patří. Vznikne prostor pro setkávání a odpočinek občanů i návštěvníků,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Realizace bude rozdělena do etap. V první etapě v roce 2022 bude obnova sadů zahrnovat především odborný prořez stávajících ovocných stromů, vykácení neovocných a nemocných stromů, výsadbu živého plotu kolem sportovního areálu. Peníze poplynou i do mobiliáře. Sady budou vybaveny novými informačními panely, lavičkami, odpadkovými koši a dřevěným altánem u parkoviště, jehož výstavbu zajistí město Příbram. Projekt počítá s prostorem pro venkovní galerii.

Celá revitalizace prostoru bude završena na podzim příštího roku výsadbou nových ovocných dřevin. Veškeré práce by se měly uskutečnit bez omezení vstupu do sadů. Výše uvedená dotace od společnosti Billa je určena nejen na samotnou obnovu sadů, ale také na jeho následnou tříletou údržbu.

„Osobně bych rád poděkoval lidem, kteří stojí za Spolkem Svatohorských sadů, bez jejichž odhodlání a dobrovolné práce by tato věc nevznikla,“ dodal starosta Konvalinka.

 

 

Svatohorské sady jsou unikátními městskými sady, které byly založeny před více než 100 lety. Významným způsobem se podílejí na obrazu Svaté Hory a jsou nedílnou součástí urbanismu města Příbram. Sady představují klidný protipól rušných ulic a jsou veřejností vyhledávanou lokalitou.
Spolek Svatohorské sady Příbram je skupina dobrovolníků, která se od roku 2021 stará o Svatohorský sad – rozlohou 23 hektarů největší park. Prořezávají stromy a keře, sekají trávu, odstraňují náletové dřeviny a obnovují průhledy do okolní krajiny. Spolek najdete na Facebooku, kde pravidelně informuje o své činnosti, vybízí další dobrovolníky k zapojení a žádá o finanční podporu přes transparentní účet.
Projekt společnosti Billa na podporu sadů ve volné přírodě vznikl před čtyřmi lety v rámci strategie trvalé udržitelnosti, který koresponduje s dlouhodobou vizí a cíli vedoucími k ochraně přírody v lokalitách, v nichž řetězec provozuje své prodejny. Projekt si klade za cíl navracení ovocných stromů zpět do přírody, Billa dosud finančně podpořila šest návrhů.

 
 

 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 1686 | Aktualizováno: 21. 12. 2021