Spolupráce v době pandemie

 

Situace způsobená koronavirem prověřila všechny organizace a zároveň nastolila potřebu spolupráce. Příkladem může ta mezi městem a Oblastní nemocnicí Příbram.

 

V tomto týdnu se uskutečnilo setkání vedení města, oblastní nemocnice a Centra sociálních a zdravotních služeb. Tématem bylo zhodnocení spolupráce v posledních týdnech a zároveň vyzdvižení potřeb pro případ obdobných stavů.  

„Nastalá situace pro nás byla bezprecedentní, neznámá, nikdo z nás se s pandemií nesetkal. V řadě z nás tento stav vyvolal nutnost přijímat opatření, u kterých jsme si nebyli jisti, zda jsou správná. Musím ocenit spolupráci mezi složkami, které do té doby nebyly nuceny spolupracovat. Doposud jsme fungovali vedle sebe, nyní jsme museli přijímat společná opatření. Příkladem je například spolupráce s Oblastní nemocnicí Příbram, kde jsme byli s ředitelem Holobradou ve stálém telefonickém kontaktu. Řešili jsme aktuální otázky zdravotní péče a velmi úzce jsme spolupracovali na zřízení odběrného místa. Přínosem byla zcela automatická provázanost, rychlost a vstřícnost. Myslím, že v okamžiku, kdy by se obdobná situace opakovala, máme již postavené pevné základy,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.  

Při setkání byla mimo jiné zmíněna i spolupráce s příbramskými praktickými lékaři, nadstandardní přístup stomatologů, kteří denně sloužili pohotovostní služby, práce všech ve zdravotnictví, ale i běžných občanů a zástupců příbramských firem, kteří nezištně pomáhali se zajištěním ochranných pomůcek.  

„Obdobně jako pan starosta vidím situaci i já. V uplynulých týdnech jsme nastolili velmi úzkou spolupráci mezi nemocnicí, městem a centrem, řešili jsme problémy společně. To, jak jsme se během opravdu náročného období poznali, zanechalo velmi dobré vztahy. Díky patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem podali pomocnou ruku,“ dodal ředitel Oblastní nemocnice Příbram Stanislav Holobrada.  

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 Počet zobrazení: 577 | Aktualizováno: 21. 05. 2020