Stanovení úředních hodin MěÚ od 12. 4. do 30. 4. 2021

 

STANOVENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN A POKYNY PRO KLIENTY PŘI VYŘIZOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ ODE DNE 12.04.2021 DO DNE 30.04.2021

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky stanovuje Městský úřad Příbram úřední hodiny:

  • pondělí   08:00–17:00
  • středa     08:00–17:00

 

Žádáme o dodržování následujících pokynů:

  1. Upřednostněte písemný, elektronický (e-mailem, datovou schránkou) či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
  2. Je-li nutná osobní návštěva úřadu, dostavte se k vyřízení záležitosti v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny je nutné si předem domluvit termín.
  3. Dokumenty a jiné písemnosti předávejte pouze prostřednictvím podatelny (pracoviště v ul. Tyršova 108) v pondělí a středu 08:00–17:00, v úterý a čtvrtek 08:00–15:00 a v pátek 08:00–14:30.
  4. Pro úhradu plateb upřednostněte bezhotovostní platební styk. V nutných případech lze zaplatit v pokladně MěÚ v úředních hodinách, upřednostněte platbu platební kartou. 
  5. Při návštěvě městského úřadu dodržujte platná hygienická opatření

Kontakty na zaměstnance jsou dostupné na www.pribram.eu  

Základní kontakty – ústředna, podatelna: 318 402 211, 318 402 217, 318 402 258,  e-podatelna@pribram.eu

V Příbrami dne 09.04.2021 

 

Ing. Jaroslava Poláková v. r. 
tajemnice MěÚ

 Počet zobrazení: 422 | Aktualizováno: 09. 04. 2021