Starosta Jindřich Vařeka k sídlu CHKO: Závěrečný finiš pod taktovkou Příbrami

Tisková zpráva 2. 9. 2015

Fyzické sídlo budoucí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy bude s největší pravděpodobností v Příbrami. Po včerejším jednání s příbramským starostou Jindřichem Vařekou to na následném brífinku s novináři řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

„V této chvíli, kdy jednání pokračují, si již teď troufám říci, že po dohodě s panem starostou Vařekou bychom určitě u části aktivit, které se budou týkat nejenom správy CHKO Brdy, ale dokonce i širších aktivit Agentury ochrany přírody a krajiny například z hlediska dotačních titulů a širšího kontaktu s veřejností, přivítali jejich přesun do Příbrami,“ uvedl po včerejší schůzce s Jindřichem Vařekou ministr životního prostředí Richard Brabec s tím, že druhé pracoviště v Jincích bude pravděpodobně spíše technické.

„Zjednodušeně řečeno, je možné konstatovat, že po všech dlouhých jednáních bylo dohodnuto, že se do Příbrami stěhuje nejen fyzické sídlo CHKO Brdy, ale zřejmě i jedno z pracovišť jeho nadřízeného orgánu, Regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Střední Čechy,“ uvedl po jednání s ministrem Brabcem starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že z čistě praktického hlediska je podle něj důležitý především samotný vznik CHKO, zrušení újezdu a jeho zpřístupnění veřejnosti. „Zřízení tohoto detašovaného regionálního pracoviště v Příbrami vnímáme za možný první krok k rozvoji turismu v Brdech,“ dodal starosta.

Témata setkání: Zelená páteř, odvaly uranových šachet a sídlo CHKO

Ministr Brabec se starostou Vařekou mimo tématu CHKO Brdy probírali také projekt revitalizace koridoru podél Příbramského potoka, tzv. Zelenou páteř města. Smyslem jednání v této věci bylo sjednotit společný postup tak, aby byl optimální z hlediska získání dotací z fondů ministerstva životního prostředí. Hlavním tématem schůzky, kterému byl věnován největší prostor, se týkal problematiky zpracování odvalu šachty č. 15. V této věci starosta Vařeka v průběhu závěrečného brífinku deklaroval, že město využije všech zákonných prostředků k tomu, aby tomuto záměru zabránilo a poté vyzval přítomné novináře a televizní štáby k účasti na veřejné debatě, která se bude v Příbrami na toto téma konat 16. září v zasedací síni Úřadu práce od 17.00 hodin.

 

Schůzka na ministerstvu životního prostředí, zleva: tisková mluvčí a vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR MŽP Petra Roubíčková, ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec, Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, a Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny. Zcela vpravo starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka.

 

Brífink s novináři.

 

Starosta města Příbrami se vyjadřuje do kamery České televize k problematice zpracování odvalů uranových šachet.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram   

 Počet zobrazení: 3080 | Aktualizováno: 02. 09. 2015