Starosta Vařeka o 3. etapě rekonstrukce městských komunikací: Kladu si otázky

Informace starosty 7. 4. 2015

Dne 24. března byla zahájena 3. etapa rekonstrukce městských komunikací sestávající se z následujících dílčích částí, resp. ulic: Hrabákova - včetně nám. Dr. Josefa Theurera, ulice K dolu Marie, Jinecká, Březnická, Čechovská a Sportovní.

Práce byly zahájeny v souladu s harmonogramem a dotačními podmínkami na pěti místech najednou. Během několika dní po zahájení prací se však objevily zásadní potíže, které nelze nazvat jinak než fatálním selháním investičního odboru města. Za nejzávažnější pochybení práce radnice považuji v prvé řadě selhání schopnosti města informovat včas a řádným způsobem všechny občany, kterých se následně mimořádná dopravní opatření a omezení významně dotkla. Mnozí z nich se tak o prováděných pracích dozvěděli až tehdy, když jim bagry a frézy počaly rachotit pod okny.

Druhým a snad ještě závažnějším problémem se ukázal fakt, že při přípravě projektů nebyl zhodnocen a následně zohledněn stav sítí pod nově rekonstruovanými komunikacemi. Ťukal jsem si na čelo, když se mne občané Hrabákovy ulice otázali, jak dlouho nové povrchy vydrží, než bude nutné je opět rozkopat. „Přeci nejsme tak pitomí, abychom udělali nové povrchy nad dosluhujícími vodovodními řády a kanalizacemi,“ říkal jsem si v duchu. Jeden ale nikdy neví, a tak jen pro jistotu nechám věc raději překontrolovat. A resumé? Ano, jsme tak pitomí, a to hned v případech tří ulic. Nad rozpadlými kanalizacemi, zrezivělými vodovodními šoupaty a shnilými přípojkami do domů jsme skutečně hodlali udělat nové povrchy.

Kdo by si nepoložil otázky typu: „Jak se něco takového mohlo stát? Co s tím budeme dělat? Kdo za to může? Kdo si to odskáče? Stávalo se to i v minulosti?  A nemůže se to stát i příště?“ Takže popořádku.

V září 2014 odsouhlasilo tehdejší zastupitelstvo přijetí dotace na „Rekonstrukce městských komunikací 3. etapa“, a jak už tomu u projektů hrazených z dotačních titulů bývá, odstartoval závod s časem. Zpracování dotačních žádostí, výběrová řízení na přípravu projektové dokumentace, výběrová řízení na zhotovitele… atd.  Vše viděno stereotypně optikou: „Na co nám kdo přispěje, to uděláme, a co si budeme hradit sami, to automaticky odložíme. Kanalizace není z pohledu dotačního řízení součást komunikace, jedná se tudíž o neuznatelný náklad, a proto o ní nebudeme ani uvažovat…“.  Co dodat.

A co s tím budeme dělat? Uděláme to, co by udělal každý trochu příčetný hospodář. Stavby pozastavíme. S maximální rychlostí, ale v souladu se zákonem vybereme dodavatele VHM, provedeme potřebné výměny vody a kanalizace a teprve poté silnice zrekonstruujeme. Nikdo nám sice tyto práce nezaplatí, v rozpočtu s nimi také nebylo počítáno, ale provedeme je, i kdybychom si měli půjčit. Tři stavby se zpozdí cca o měsíc, likvidita města klesne o dalších cca 4,5 mil. Kč a důvěra obyvatel v soudnost radních právem klesne také zas o kus níže. Jak ale zabráníme tomu, aby k dalším podobným fatálním selháním už nemohlo dojít?

Investiční odbor nezklamal až v těchto dnech, ale jak se ukázalo na případu pozastavení proplacení faktur 1.SvČ, došlo k tomu již v průběhu minulého roku. Nicméně, od 1. 4. 2015 funguje odbor investic pod novým vedoucím odboru a novým vedoucím oddělení. Nové a posílené vedení odboru investic dostane šanci prokázat, že dostalo důvěru právem. Už v tuto chvíli je zpracovávána jednoduchá metodika na postup při plánování staveb typu rekonstrukce silnice, která, pokud bude dodržována, všem zásadním excesům v budoucnu předejde.

K 1. dubnu 2015 došlo na radnici k rozsáhlým personálním a organizačním změnám, které se dotkly celkem 50 pracovníků úřadu. K nejhlubším změnám došlo právě na odboru investic. Posíleno bylo oddělení právní a byla vytvořena skupina pracovníků shromážděných pod nově zřízeným odborem „kancelář města“, kteří budou mít na starosti krom jiného také tok informací směrem k občanům a zpět.

Vydali jsme se cestou postupného otevírání radnice a budeme v ní pokračovat. Materiálů k nahlédnutí občanům bude na oficiálních stránkách města přibývat. Zápisy z komisí, detailní podklady k jednání zastupitelstva, rozpočet města s možností dohlédnutí až do poslední položky. Připravujeme databázi těch občanů města Příbram, kteří budou chtít být informováni mailem nebo SMS zprávou o chystaných regulacích v dopravě, kulturních akcích, akcích pro děti a mládež, sportovních událostech, atd. Je skutečně kam jít dál, a tak si držme palce, ať nesejdeme z cesty. 

Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami

 Počet zobrazení: 3150 | Aktualizováno: 07. 04. 2015