Stížnostmi na MHD se zabývají dopravce i radní města

Většina řidičů městské hromadné dopravy se nejspíše nikdy nesetkala s kritikou, protože své povolání vykonává profesionálně. Pokud se však cestující setká se šoférem, u něhož toto konstatování neplatí, může podat stížnost. To samé platí např. o vynechaných spojích.

MHD pro Příbram na základě smlouvy zajišťuje společnost ARRIVA PRAHA, s. r. o. Stížnosti na provoz některé linky nebo na chování řidiče MHD Příbram lze podávat na speciální internetové stránce: www.arriva-praha.cz/ostatni/stiznosti.  
Stačí vyplnit jednoduchý formulář a odeslat, odpověď obdržíte na svůj e-mail. Na stejném webu najdete také rubriku Ztráty a nálezy nebo Dotazy a připomínky. Stížnost lze zaslat dopravci i poštou na adresu: ARRIVA PRAHA s.r.o., U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Podněty od cestujících přijímá rovněž Městský úřad Příbram, a to samostatné oddělení silničního hospodářství, které sídlí na adrese Tyršova 108 (e-mail: ilona.trochova@pribram.eu). Ve stížnosti je nutné uvést datum a čas události, linku, registrační značku vozidla (není podmínkou), výchozí zastávku a čas, výstupní zastávku, popis události, jméno, příjmení a adresu nebo e-mail stěžovatele. Některé údaje najdete i na jízdence. Městský úřad postoupí stížnost k vyřízení společnosti ARRIVA PRAHA. Pokud není uspokojivě vyřešena, může se podnět dostat až k radě města.

Podněty od občanů jsou pro městský úřad i radu města cennou zpětnou vazbou ohledně toho, jak MHD v Příbrami funguje. Hlášení případných vynechaných spojů navíc šetří městské pokladně peníze. Pokud město od svých občanů zpětnou vazbu nemá, obtížně se potom něco zlepšuje. Stěžovatelé by si zároveň měli hlídat, zda na svoji stížnost dostali adekvátní odpověď, a pokud ne, měli by o tom informovat městskou radu. Upozorňuji, že Příbram provozuje pouze MHD, ale nedisponuje kompetencemi v meziměstské dopravě.

Václav Dvořák, radní města PříbramPočet zobrazení: 2629 | Aktualizováno: 02. 09. 2016