Strategický plán města bude schválen po úpravách a doplnění

0 0 0

Vyjádření 3. 2. 2015

Jako reakci na článek příbramského zastupitele dr. Řiháka, který byl publikován na sociálních sítích a na internetu, zasílá vedení města následující vyjádření.

Strategický plán rozvoje města Příbram bude dle usnesení zastupitelstva doplněn a upraven dle návrhů a připomínek, které vycházejí z nových, aktuálních potřeb. Jedná se o úpravy, které odrážejí současný stav a se kterými původní tvůrci tohoto dokumentu nemohli počítat, a je třeba je nově zapracovat. Jedná se o opodstatněné připomínky laické i odborné veřejnosti, které je nutné brát v potaz.

V žádném případě nedochází ke znevážení práce lidí, kteří na tomto dokumentu pracovali předtím. Drtivá většina obsahu bude zachována a ty oblasti, které již neodpovídají současné situaci nebo potřebám, budou upraveny tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu.

To, jestli Strategický plán rozvoje města Příbram bude schválen před nebo až po úpravách, nemusí být na první pohled důležité.  Z logického hlediska je však smysluplnější schvalovat něco, co je aktuální a o čem jsou předkladatelé přesvědčeni, že je správně.

Ke kritice, že již došlo ke zrušení projektů, které mohly přinést užitek.
První zmiňovaný projekt na zateplení příbramského Aquaparku nebyl schválen, protože nové vedení radnice tento projekt shledalo jako nerentabilní a z hlediska přínosu za diskutabilní. Zde bylo konstatováno, mimo jiné i po místním šetření, konzultaci s ředitelem Sportovních zařízení města Příbram a stavebními odborníky, že zmiňované zateplení není v současnosti potřeba. Spíše je třeba zaměřit se na investice do vnitřního vybavení Aquaparku a zkvalitnění poskytovaných služeb pro veřejnost.

Kamerový systém městské policie se bude řešit. Nikoliv však neefektivní investicí do stávajícího zastaralého systému a jeho dílčího rozšíření. Vedení města považuje za správné, aby celý kamerový systém byl změněn od základů a odpovídal moderním trendům dohledové a monitorovací činnosti a zásadním způsobem zlepšil svou funkčnost a technické možnosti.

Je nám líto, že ČSSD opozice v čele s dr. Řihákem dělá ze všech rozhodnutí nové radnice politická témata a nedokáže reálně zhodnotit faktickou podstatu věci. I přes tento fakt budeme i nadále prosazovat takové věci, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou správné, budeme je logicky zdůvodňovat a seznamovat s nimi veřejnost. Máme jediný cíl: dělat věci efektivně a správně.

Pavlína Svobodová
tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240, mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 3631 | Aktualizováno: 03. 02. 2015