Strategický plán rozvoje města Příbram

 

Strategický plán rozvoje města je klíčovým dokumentem, ve kterém je vyjádřena představa o směřování města v určitém časovém horizontu. Nyní nastala doba, kdy město Příbram tvoří nový strategický plán na období 2021-2030.

 

Při tvorbě strategického plánu je brán zřetel také na názory a potřeby samotných obyvatel města a regionu. „Jako velmi důležité vnímáme to, aby se k tomuto zásadnímu rozvojovému materiálu vyjádřili také naši občané. Z tohoto důvodu byl vytvořen dotazník, který nám velmi pomůže při tvorbě plánů na další období,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.  

Vytištěné dotazníky jsou již k dispozici na následujících sběrných místech, kde je možné je zároveň vyplněné odevzdat do označeného sběrného boxu:  

  • Infocentrum Městského úřadu Příbram, Tyršova 106, Zámeček–Ernestinum 
  • Knihovna Jana Drdy – v ústřední půjčovně pro dospělé (nám. T. G. Masaryka) a v pobočkách Křižák a Březové Hory; v průjezdu hlavní budovy na nám. T. G. Masaryka je možné dotazníky odevzdávat i do označené schránky (u této schránky však nejsou dotazníky k vyzvednutí)
  • Vstupní hala Aquaparku
  • Foyer Divadla A. Dvořáka

Pokud raději volíte online formu, najdete dotazník na webových stránkách města Příbram nebo v mobilní aplikaci Příbram v mobilu.

Termín pro sběr vyplněných dotazníků je stanoven do 31. října 2020.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: eva.svehlova@pribram.eu 


MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram
Tyršova 108
261 19  Příbram
 

 

 Počet zobrazení: 569 | Aktualizováno: 06. 10. 2020