Středočeský kraj navýšil prostředky na výměnu uhelných kotlů

 

Termín, kdy neekologické kotle nebude již možno k vytápění využívat, se blíží.

Občanům příbramského regionu, kteří by mohli mít finanční problémy s výměnou tepelného zdroje, Středočeský kraj v rámci dotace umožní získat na realizaci akce zálohu, „spadají-li do věkové kategorie“ 18 až 30 let, nebo 65 let a více, popřípadě jedná-li se o osoby zdravotně postižené bez ohledu na věk.

Občané města Příbram mohou na předfinancování veškerých nákladů spojených s výměnou kotle využít výhodné půjčky z „Fondu zápůjček města Příbram“, který je ve správě Odboru ekonomického města.

Kotlíková dotace je časově a finančně omezena a většina provozovatelů tak bude nucena výměnu kotle realizovat pouze z vlastních prostředků.

Podrobné informace lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje popř. na telefonním čísle 257 280 991 v úřední dny pondělí a středy od 8 do 12 hodin.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů využijte e-mailové adresy: kotliky@kr-s.cz

 

 Počet zobrazení: 684 | Aktualizováno: 08. 01. 2020