Studie určila základní podobu nového aquaparku

0 0 0

 

Příbramský aquapark se chystá na velkou rekonstrukci. Investice v řádu stovek milionů korun vyžaduje dlouhodobou přípravu a v této chvíli byl učiněn další krok na cestě, na jejímž konci by mělo být komplexní relaxační centrum. Projekční kancelář h-projekt vypracovalo studii, na základě které během podzimu vznikne dokumentace pro stavební povolení.

Od srpna má Příbram k dispozici architektonickou studii pro chystanou modernizaci aquaparku. „Prostřednictvím této studie se urbanisté, architekti, odborníci a projektanti pokusili najít optimální řešení pro rozmístění všech nových technologií, dětského světa s relaxačními zónami, saunového světa, fitness, prostoru pro občerstvení a podobně,“ vysvětlil příbramský starosta Jindřich Vařeka.

Postupně vznikaly čtyři varianty budoucího aquaparku, z nichž nakonec byla vybrána ta nejlepší. „Na výběru se podíleli externí odborníci, ale také městský architekt a zástupci expertní i laické veřejnosti z Příbrami. Zvolená varianta nejlépe odráží zájmy všech zainteresovaných stran,“ uvedl místostarosta Příbrami Václav Švenda.

Ve vybrané verzi je umístěn takzvaný Relaxační svět s tobogany a zážitkovými atrakcemi se vstupem ze směru od ulice Osvobození. Naopak saunový svět a venkovní zahradu s venkovními saunami situuje tato varianta do jihovýchodní části areálu aquaparku. „Studie nám řekla, co se bude kde nacházet. Na letním koupališti vznikne nové dětské brouzdaliště, naopak venkovní 50 m dlouhý bazén zůstane z finančních důvodů beze změn. Bylo to velké téma – rozhodovalo se o urbanistickém a funkčním řešení pro rozmístění jednotlivých částí budoucího aquaparku,“ podotkl starosta.

Nyní se začíná kreslit projekt pro územní a stavební povolení s rozmístěním jednotlivých technologií, interiéry a detaily přijdou na řadu v dalších projektových stupních.

 

KROK ZA KROKEM 
Pro projekt rekonstrukce a modernizace stávajícího aquaparku existuje zcela jasný harmonogram prací.
Přibližně před rokem město zveřejnilo provozně ekonomickou analýzu a předběžnou studii, která popisovala základní možnosti a orientačně vyčíslila náklady. Na základě tohoto dokumentu město ví, že rekonstrukce bude stát v rozmezí 200 až 300 milionů korun. Studie do značné míry zahrnula také požadavky občanů, které vyplynuly z anketního šetření a z besedy o modernizaci aquaparku.

V druhém kroku bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele kompletní projektové dokumentace včetně architektonické studie a podepsána smlouva s výhercem tohoto tendru. Ten měl poté 10 týdnů na zpracování architektonické studie, tato lhůta vypršela letos o prázdninách.

V této fázi, kdy probíhá zpracování dokumentace pro územní a stavební povolení, je nutné myslet i na orgány dotčené stavbou (ČEZ, HZS, KHS, EIA, SŽDC a mnoho dalších) a veškeré kroky s nimi předjednat, aby jejich výsledná stanoviska neohrozila harmonogram projektu. S podáním žádosti o stavební povolení se začne zpracovávat prováděcí dokumentace pro výběrové řízení, ke které budou moci stavební firmy předat své nabídky. Pokud jich přijde dostatečný počet a dostatečně atraktivních, určí z nich výběrová komise vítěze, jehož potvrdí městské zastupitelstvo. „Půjde o složité zadávací řízení a předpokládáme, že tendru na rekonstrukci se zúčastní firmy evropského formátu,“ sdělil dále Václav Švenda. Výsledek výběrového řízení pak mj. napoví, kolik město bude hradit z rozpočtu a na jakou částku si vezme úvěr. Stavět by se mělo začít na podzim 2018.

Nad celým projektem a harmonogramem dohlíží takzvaný řídicí výbor, v němž zasedají zástupci městského úřadu, projekční společnosti, budoucích uživatelů i odborné veřejnosti a přizvaní odborníci.

 

BESEDA S OBČANY 
Dne 1. listopadu se od 16 h v jednací místnosti Zastupitelstva města Příbram uskuteční beseda s občany. Účastníci budou seznámeni s dosavadním průběhem, dokumentací a dalšími informacemi ohledně chystané rekonstrukce. 

Předpokládaný harmonogram rekonstrukce:
Zhotovení dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení  11/2017
Předpoklad vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy 01/2018
Předpoklad vydání stavebního povolení  03/2018
Zhotovení prováděcí a zadávací dokumentace 05/2018
Předpoklad dokončení výběru dodavatele 10/2018
Realizace 11/2018 -  03/2020

Podrobné informace ohledně rekonstrukce naleznete zde: http://pribram.eu/aquapark

 

PROČ REKONSTRUOVAT? 
 O rekonstrukci a modernizaci plaveckého bazénu se diskutovalo několik let. Současné problémy jsou zjevné pro návštěvníky parku, a mnohem více pro provozovatele. Tím je příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram, jejíž vedení dlouhodobě poukazovalo na nevyhovující technický stav. Ten se mj. promítá do skutečností, že rostou náklady na provoz a údržbu současného aquaparku, a zároveň klesá zájem veřejnosti.

Plavecký areál v ulici Legionářů letos slaví čtyřicet let od svého vzniku. Za tu dobu prošel několika opravami a rozšířeními, ale jeho nynější podoba již nevyhovuje aktuálním standardům. Město stálo před rozhodnutím, zda provést dílčí opravu, která by pouze zpomalila zastarávání areálu, nebo se pustit do kompletní přestavby a modernizace. Druhou variantu v závěru loňského roku posvětilo zastupitelstvo.

Modernizace by měla celý areál zase uvést naplno do života, přitáhnout k němu mnoho místních i mimopříbramských návštěvníků.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami 

 Počet zobrazení: 5623 | Aktualizováno: 13. 10. 2017