Termín zápisu do mateřských škol je stanoven na 2. května

0 0 0

 

Zápisy do všech příbramských mateřských škol pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve shodném termínu – ve čtvrtek 2. května.

 

Zápisy dětí do mateřských škol se budou konat v sídlech jednotlivých školek ve čtvrtek 2. května 2024 v čase od 10 do 16 hodin. Výjimku v čase tvoří Waldorfská mateřská škola, kam jsou rodiče s dětmi k zápisu zváni v čase od 15 do 18 hodin.

K zápisům do mateřských škol je třeba s sebou vzít občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte. Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské škole nebo ke stažení na jejích webových stánkách.

Výše uvedený termín zápisu je platný pro všechny, tedy i pro děti s dočasnou ochranou.  

Plakát

 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 288 | Aktualizováno: 26. 04. 2024